Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Wprowadzono nową wersję PhpStorm 2020.1

Wprowadzono nową wersję PhpStorm 2020.1

JetBrains wprowadził nową wersję PhpStorm, która otrzymała następną generację i indeks 2020.1.

Obsługa pakietu Composer.json

Teraz, jeśli chcesz zarządzać zależnościami, wszystkie funkcje są dostępne natychmiast w edytorze lub bezpośrednio w pliku.

Aby utworzyć pusty plik composer.json, możesz przejść do menu lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl i N.

Zależności

Dodano nowe menu zależności w połączeniu z autouzupełnianiem. Aby dodać zależność, po prostu zacznij wpisywać nazwę pakietu, a menu rozwijane poda różne opcje. Po wyborze, użytkownikowi zostanie zaproponowany wybór wersji. Jednak w danej opcji, jak na razie, własnoręcznie należy dopisać symbol (^).

Pracuj z pakietami

W sytuacji, gdy plik composer.lock nie został jeszcze utworzony, a pakiety nie zostały zainstalowane, wówczas opcja zostanie podświetlona. Aby szybko zainstalować pakiety, po prostu przytrzymaj klawisz Alt + Enter, a następnie znajdź polecenie, które zainstaluje pakiety. Innym sposobem jest kliknięcie specjalnego przycisku na pasku narzędzi.

Po prawej stronie tych wymagań bieżąca wersja pakietu, który jest już zainstalowany, zostanie podświetlona na szaro. Kolejną miłą funkcją była informacja o pakiecie, która pojawia się jako wskazówka pokazująca ocenę i liczbę pobrań.

Wszystkie dostępne informacje dotyczące pakietów są buforowane z packagist.org

Nawigacja

Wcześniej, aby zdefiniować treść lub wyszukać jej użycie, konieczne było kliknięcie na nią przy wciśniętym klawiszu Ctrl. Teraz ta funkcja będzie dostępna w pliku composer.json. Po kliknięciu i przytrzymaniu klawisza Ctrl na pakiecie otwiera się drzewo katalogów z wyróżnionym pakietem. W ten sam sposób możesz otworzyć plik w trybie edycji.

Skrypty

W związku z tym skrypty otrzymały te same ulepszenia w nawigacji, w postaci szybkich przejść, ale teraz możesz również szybko zacząć używać przycisku na pasku narzędzi, który znajduje się po prawej stronie nazwy. Ponadto po uruchomieniu skryptu zostanie utworzona konfiguracja Uruchom, dzięki której skrypt można teraz uruchomić za pomocą skrótu.

Typy PHP. Poprawiona wydajność

Rdzeń PHP jest rdzeniem, pozwalającym na generowanie dowolnego typu PHP. Nowa wersja ma kilka ulepszeń.

Wydzielenie koloru @var

Dodanie tego tagu pozwala określić, jaki typ zmiennej ma być używany, jednak ciągłe udoskonalenia w PhpStorm mogą usprawnić ten proces, ale czasami takie działania mogą być zbędne. Jeśli pojawi się deklaracja typu powtarzanego, zostanie podświetlona w kodzie specjalną ikoną. Jednocześnie akcje te można szybko cofnąć, przytrzymując Alt i Enter oraz wybierając odpowiedni element i menu.

Null typy

Śledzenie typów Null Nie jest to łatwe zadanie, a wcześniej błędy pojawiały się okresowo. Jednak teraz algorytmy śledzenia zostały ulepszone, a rozwiązanie jest w stanie określić, czy zmienna może nagle stać się Null.

Pokrycie kodu i testowanie za pomocą PHPDBG i PCOV

Oprócz proponowanych rozwiązań, Xdebug może wykonać świetną robotę, obejmując kod, jednak ze względu na fakt, że Xdebug był pierwotnie debuggerem, ma dodatkowe poważne żądania zasobów. Aby szybciej uzyskać raport o pokryciu kodu i wydać mniej zasobów, możesz użyć lekkiego, wbudowanego PHPDBG lub krakjoe/pcovv. Nowa wersja obsługuje teraz oba rozszerzenia.

Aby rozpocząć testowanie, utwórz konfigurację Uruchom/Debuguj, w której w ustawieniach wybieramy żądaną wtyczkę. Następnie uruchom test uwzględniający pokrycie kodu (przycisk z tarczą).

Metoda _get dla dostępu do właściwości

W starszych wersjach, uzyskiwanie wartości właściwości za pomocą _get (), zwykle wartość typu nie osiągnęła odpowiedzi. Można było jednak znaleźć okazję i użyć @Property i @var, aby uzyskać typ, ale nawet taka metoda zawiodła. W nowej wersji wszystkie wartości można określić w metadanych.

ArrayAccess

Obiekty, które mogą zaimplementować ArrayAccess, mogą teraz być automatycznie uzupełniane za pomocą klawiszy. Przed aktualizacją ArrayAccess mógł używać metadanych, ale przekazywał tylko typ dostępnych wartości. Nowa wersja implementuje automatyczne uzupełnianie kluczy.

Ikony funkcji

Teraz funkcje, które zostały zastąpione lub zmienione przez punkt wyjścia lub polecenia zastąpienia, zostaną oznaczone nową ikoną. Po kliknięciu ikony otwiera się osobny plik, w którym rejestrowane są zmiany w zachowaniu.

Dodatkowy operator trójskładnikowy

Nowa wersja PhpStorm, dla redundantnych operatorów trójskładnikowych, będzie zawierać podświetlanie. Można je szybko zastąpić uproszczonymi, naciskając Alt + Enter.

Refaktoryzacja

Są chwile, kiedy trzeba ponownie przypisać klasę do metody. W przypadku, gdy ta metoda często znajduje się w kodzie, PhpStorm jest w stanie znaleźć wyjście z sytuacji.

W poprzednich wersjach do transferu metody na początku musiał on stać się statyczny, a następnie, za pomocą dodatkowej akcji, mógł zostać przeniesiony. W wersji 2020.1 refaktoryzacja została przeprojektowana i reprezentuje jedną operację. Bez wyskakujących okienek lub dodatkowych działań.

Aby zmienić metodę, po prostu wybierz ją kursorem, naciśnij klawisz F6 i wybierz klasę, do której zostanie ona ponownie przypisana. Całkiem proste, prawda?

Debuger PHP w HTTP

W nowej wersji użytkownicy mieli uproszczoną możliwość uruchamiania debugowania bez użycia dodatkowych narzędzi. Aby to zrobić, za pomocą polecenia wyślij żądanie debugowania PHP do wcześniej utworzonego pliku http. To polecenie można znaleźć w menu rozwijanym dostępnym na Alt + Enter. Po zakończeniu żądania zostaną do niego dodane pliki cookie z parametrem XDEBUG_SESSION.

Inne ulepszenia w PhpStorm 2020.1

W nowej wersji, podkreślając otwierający lub zamykający znacznik, jego druga część zostanie automatycznie podświetlona.

Skróty klawiszowe do przejścia na początek i koniec treści w nawiasach. (Ctrl-Shift-M)

Ulepszona funkcja sprawdzania pisowni i Graziee

Nowa wersja uzyskała domyślne wtyczki Grazie. Potrafi w pełni sprawdzić tekst w 16 językach pod względem stylu, gramatyki i pisowni. W takim przypadku kontrola zostanie przeprowadzona lokalnie, bez wysyłania żadnych danych.

Sprawdzanie poprawności jest dostępne dla plików znaczników, komentarzy, zatwierdzeń itp.

Łatwy tryb edycji

Nowa wersja oferuje użytkownikom nowy, łatwy tryb edycji LightEdit. Ten edytor przyda się, gdy potrzebne jest wyróżnianie składni, ale nie ma czasu ani potrzeby ładowania całego IDE. W przypadku, gdy plik zostanie uruchomiony za pomocą menu kontekstowego systemu operacyjnego lub wiersza poleceń, domyślnie zostanie otwarty edytor LightEdit.

Czcionka

Na stanie zostanie teraz zainstalowana czcionka JetBrains Mono

Tryb Zen

Jest to połączenie trybu rozproszenia i trybu pełnoekranowego, który pozwala usunąć wszystkie elementy interfejsu oprócz kodu bezpośredniego

Terminal

Teraz zamiast tworzyć kilka zakładek, okno terminala można podzielić na pół i wyświetlać w nim różne dane.

Ulepszenia Commit’e

Teraz okno zatwierdzania nie będzie już modalne., W ten sposób nie zamykając ważnego obszaru roboczego. Okno zatwierdzenia będzie znajdować się po lewej stronie. Ważne jest, aby wiedzieć, że nowa funkcja zostanie domyślnie wyłączona dla tych, którzy już pracowali w PHPStorm.

Ponadto, nowa wersja wprowadziła szereg zmian i ulepszeń, które wyróżniliśmy najbardziej interesujące i najważniejsze. Bardziej szczegółowy dziennik aktualizacji PhpStorm 2020.1 można znaleźć na oficjalnej stronie JetBrains.