Zaloguj się
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.
JetBrains PHPStorm

JetBrains PHPStorm

Producent:
JetBrains
Ocena: 5
Głosów: 40
5

Oprogramowanie JetBrains PhpStorm to jest wyspecjalizowany zasób web projektowania orientowane do web aplikacji i inne typy programów które mogą byś wygenerowane z pomocą języku PHP, JavaScript a więc HTML  i CSS. 

Rozwiązanie PhpStorm realizuje wdrożenie i synchronizacje projektów przez protokol FTP. Środowisko PhpStorm oferuje funkcji automatycznego uzupełniania językowych konstrukcje PHP w kodzie, sprawdzanie kodu, różne mechanizmy refaktoryzacji i szybką nawigacje w kodzie. 


JetBrains PHPStorm
JetBrains PHPStorm
Ceny
Opis produktu
Promocje
Opinie
Artykuły
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ładowanie...
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Promocje
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Artykuły
Ładowanie...
Licencje
 
PhpStorm - Personal annual subscription
475.33
 
PhpStorm - Commercial annual subscription
1061.58

Zalety do których  warto kupić JetBrains PHPStorm 

Zrealizowany przez PhpStorm graficzny PHP obsługuje wirtualne punkty przerwania, sledzenia znaczeń i automatyczne przyjście do debugowania poszczególnych procedur. 

Do testowania aplikacji jest obsługiwana rama modułów testowych PhpUnit i graficzny interfejs do uruchamiania testów. Podczas edycji kodu wyróżniają się konstrukcje składni, odbywa się zaawansowane formatowanie konfiguracji, wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym i uzupełniania kodu. PhpStorm-edytor bierze pod uwagę komentarze do kodu po jego zakończeniu, automatycznie wybiera optymalne rozwiązanie problemu. PHP-refaktoryzacja i edycja szablonów gwarantuje zmiana projektu w jak najkrótszym czasie. PhpStorm pozwala na wizualizację kod w hierarchii postaci i pozwala na szybką nawigację dla wszystkich elementów.

Dzięki zastosowaniu PHPUnit-testów można szybko przeglądać wyniki generowania kodu poszczególnych jednostek lub całej aplikacji. W przypadku gdy test został przeprowadzony niepowodzeniem, produkt pozwala przeglądać poszczególne ciągi kodowe, w których wystąpił błąd. PhpStorm zapewnia debugowania kodu JavaScript i oferuje szeroki zakres funkcji: znalezienie punktu przerwania w HTML i JavaScript, ustawienia punktu przerwania, testy składni kodu w czasie rzeczywistym itp.

Podstawowe możliwości:

 • Wsparcie do PHP 5.3, 5.4 i 5.5, w tym generatory, programy partnerskie, przestrzeni nazw, zwarcia, opis, składnia krótkich tablic, dostęp do elementu klasy, przy odległości, cofając tablicy po wywołaniu funkcji, opcje literały, wyrażenia w statycznych połączeń itp. PhpStorm może być używane zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych projektów w PHP.
 • Uzupełnianie kodu klasy, metod, zmiennych, słowa kluczowe PHP, a także powszechnie używane nazwy pól i zmiennych w zależności od ich rodzaju.
 • Obsługa standardów projektowania kodu  (PSR1/PSR2, Drupal, Symfony2, Zend).
 • Wsparcie PHPDoc. PhpStorm zapewnia odpowiednie uzupełnianie kodu, oparte na komentarzach @property, @method i @var.
 • Detektor powtarzalnego kodu.
 • PHP Code Sniffer (phpcs), sprawdzający kod "na bieżąco".
 • Refaktoryzacja (zmiana Nazwy, Wprowadzenie zmiennej/stałej/pola, Osadzanie zmiennej).
 • Wsparcie do edycji szablonów Smarty (podświetlanie błędów składni, uzupełnianie funkcji i atrybutów Smarty, automatyczne nawiasy i zamykające tagi  itp.).
 • MVC przedstawienie do Symfony 2 i Yii framework
 • Identyfikacja kodu zapakowanego do archiwów
 • Wsparcie SQL i baz danych (refaktoryzacja schematu bazy danych, generowanie skryptów migracji schematu, eksport wyników wykonania zapytania do pliku lub schowka, edycja procedur przechowywanych i wiele innych.)
 • Integracja z systemami kontroli wersji (Git - w tym specjalne funkcje do pracy z GitHub,Subversion, Mercurial, Perforce, CVS, TFS), który pozwala na wykonywanie wielu czynności, np commit, merge, diff i inne, bezpośrednio z PhpStorm.)
 • Lokalna historia (Local History) (lokalnie śledzi wszelkie zmiany w kodzie).
 • PHP UML (Diagramy klas UML do kodu PHP z refaktoryzacją  bezpośrednio z wykresu).
 • Wsparcie Phing (usług uzupełnianie, sprawdzanie standardowych znaczników, właściwości, nazw celów, wartości atrybutów do mechanizmów plików (build files).
 • Integracja z bagh tracking. 
 • Wsparcie Vagrant, SSH konsoli i zdalnych narzędzi.  
 • Wsparcie Google App Engine dla PHP.
 • Łatwo konfigurowalny wizualny debugger (Xdebug, Zend Debugger) w celu sprawdzania odpowiednich kontekstu zmiennych lokalnych i zdefiniowanych przez użytkownika obiektów śledzenia, w tym tablic i złożonych obiektów, a także edycji wartości "na bierząco".
 • Integracja skryptów które można profilować poprostu z PhpStorm z pomocą Xdebug lub Zend Debugger. Dostępny jest zagregowany raport; użytkownik może przejść od statystyk wykonania bezpośrednio do funkcji w kodzie PHP.
 • Integracja z frameworkiem testów jednostkowych PHPUnit (testy PHPUnit można rozwijać w PhpStorm i natychmiast uruchomić z katalogu, pliku lub klasy za pomocą menu kontekstowego) z powłoką kodu (code coverage).
 • Uzupełnianie kodu JavaScript, HTML i CSS (do tagów, słów kluczowych, tagów, zmiennych, parametrów i funkcji).
 • Wsparcie HTML.5.
 • Live Edit: zmiany w kodzie można natychmiast wyświetlić w przeglądarce bez konieczności przeładowania strony.
 • Wsparcie CSS/SAS/Less (uzupełnianie kodu, podświetlanie błędów, walidacja, itp.).
 • Zen Coding.
 • Nawigacja do kodu i wyszukiwania użycia (przejdź do ogłoszenia/identyfikatora, znaleźć użytkowania)
 • Wsparcie ECMA Script Harmony.
 • Refaktoryzacja JavaScript (zmiana nazwy, wybór zmiennej/funkcji, wbudowanie zmiennej/funkcji, przenoszenie/kopiowanie, bezpieczne usuwanie, usunięcie wbudowanego skryptu w osobnym pliku).
 • Debugger JavaScript, a także integracja z freimwork testów jednostkowych w JavaScript.

JetBrains zapewnia również inne, bardziej wydajne środowisko IDE — IntelliJ IDEA, gdy funkcjonalność PhpStorm można zapewnić za pomocą wtyczek.