Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Jak uniknąć 6 głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa SaaS

Jak uniknąć 6 głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa SaaS

W dzisiejszym świecie nowoczesnych technologii korzystanie z aplikacji chmurowych stało się normą dla większości firm. Jednakże wraz z tym wzrosła liczba zagrożeń bezpieczeństwa związanych z używaniem takich aplikacji. Dlaczego SaaS stały się tak niebezpieczne? Specjaliści ds. bezpieczeństwa zazwyczaj znają tylko około 20% aplikacji SaaS używanych w ich organizacjach. W idealnym scenariuszu, gdy standardowe kontrole mogą być łatwo zintegrowane z aplikacjami SaaS, ta statystyka nie byłaby problemem. Jednakże rzeczywistość incydentów bezpieczeństwa związanych z SaaS przedstawia inną sytuację. Wiadomości są pełne informacji o publicznie dostępnych danych osobowych (PII), przypadkach nieautoryzowanego dostępu do kont, ułatwionego naruszenia przez strony trzecie i celowego wydobycia całych baz danych klientów. Wyraźnie widać, że istniejące rozwiązania nie radzą sobie z rosnącymi ryzykami.

saas-applications-02112022.jpg

Rozpowszechnienie naruszeń związanych z platformami SaaS jest zatrważające. Te incydenty przyczyniają się do ujawnienia danych w czterech z pięciu organizacji, przy czym prawie połowa (43%) doświadcza incydentów bezpieczeństwa z powodu niewłaściwej konfiguracji SaaS. Te liczby nie są zaskakujące, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że aż 98% organizacji ma relacje z skompromitowanymi dostawcami usług. Ci dostawcy mogą obejmować interfejsy API, wtyczki i inne ukryte usługi SaaS. Z wieloma aplikacjami SaaS używanymi w organizacjach o różnych rozmiarach, zarządzanie rozrastającą się powierzchnią ataku staje się coraz bardziej skomplikowane, co czyni zapobieganie naruszeniom praktycznie nieosiągalnym.

Otrzymując statystyki od naszych klientów, postanowiliśmy przedstawić Wam główne kierunki atak poprzez SaaS oraz metody, którymi można im przeciwdziałać:

 1. Ataki na łańcuch poprzez skompromitowane zewnętrzne narzędzia SaaS stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych w organizacji. Wyobraź sobie korporacyjną platformę, taką jak CRM lub aplikacja do poprawy wydajności, powiązaną z konkretnym narzędziem SaaS, na przykład aplikacją do poprawy gramatyki lub organizacji spotkań. W przypadku włamania się do tego narzędzia SaaS, intruz uzyskuje dostęp do wrażliwych informacji, w tym danych klientów i korespondencji e-mail.

Rozwiązanie problemu: Aby zwalczyć to zagrożenie, konieczne jest podjęcie szeregu działań:

 • Ocena dostawców: Ważne jest przeprowadzenie dokładnej oceny zewnętrznych dostawców usług SaaS i wybór tych, którzy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
 • Monitorowanie aktywności: Regularnie monitoruj aktywność w swoich aplikacjach SaaS pod kątem niezwykłej lub podejrzanej aktywności.
 • Autoryzacja wielopoziomowa: Wdrożenie autoryzacji wielopoziomowej dla wszystkich użytkowników, aby wzmocnić ochronę dostępu do aplikacji SaaS.
 • Szyfrowanie danych: Wykorzystaj narzędzia szyfrowania danych do ochrony poufnych informacji przesyłanych przez aplikacje SaaS.
 • Szkolenie personelu: Szkol pracowników w bezpiecznym korzystaniu z aplikacji SaaS oraz zarządzaniu poufnymi informacjami.
 • Monitorowanie nowych zagrożeń: Śledzenie nowych zagrożeń i podatności w aplikacjach SaaS oraz szybka reakcja na nie, lub wdrożenie nowoczesnego oprogramowania antywirusowego, takiego jak Sentinelone Singularity.
 1. Przestarzałe tokeny API i zapomniane konta użytkowników stanowią częsty powód niedawnych znaczących incydentów naruszeń bezpieczeństwa. Często firmy podłączają usługi do swojego systemu korporacyjnego, używają ich przez pewien czas, a potem zapominają o nich. Teraz mają połączenie z przedsiębiorstwem, o którym od dawna zapomnieli, i potencjalną lukę dla intruza. A kiedy pojawią się podejrzane sygnały, może być już za późno.
Rozwiązania problemu:
 • Automatyczne zarządzanie cyklem życia kont użytkowników: Wdrożenie systemu automatycznego zarządzania cyklem życia kont użytkowników pomoże zapobiec zapomnianym lub przestarzałym kontom. Obejmuje to automatyczne dezaktywowanie lub usuwanie kont po określonym okresie bezczynności lub po upływie określonej daty.
 • Zarządzanie dostępem i uprawnieniami: Kontrola dostępu i uprawnień pomaga ograniczyć dostęp do API i innych zasobów tylko do tych użytkowników, którzy faktycznie ich potrzebują. To może pomóc zmniejszyć ryzyko nadużywania przestarzałymi tokenami API lub kontami użytkowników.
 • Automatyczne wykrywanie przestarzałych tokenów i kont: Wykorzystanie narzędzi do automatycznego wykrywania przestarzałych tokenów API i nieaktywnych kont pomaga reagować na potencjalne zagrożenia szybko i skutecznie.
 1. Nieaktywne konta użytkowników z aktywnymi tokenami API stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji korzystających z ekosystemu SaaS. Kiedy pracownik odchodzi z firmy, administratorzy zazwyczaj nie analizują, do jakich API został podłączony w ramach chmurowego ekosystemu SaaS organizacji. Oznacza to, że wciąż istnieje możliwość, że webhook może nadal przekazywać poufne dane z wewnętrznej aplikacji do zewnętrznej, na przykład wysyłać wiadomości tekstowe na telefon komórkowy za każdym razem, gdy pojawi się wiadomość w kanale Teams. To tworzy sytuację, w której konto jest nieaktywne, użytkownik nie może już się zalogować, ale token API nadal jest aktywny.
Aby rozwiązać problem nieaktywnych kont z aktywnymi tokenami API, należy wprowadzić następujące działania:
 • Automatyzacja zarządzania kontami: Opracowanie procesu automatycznego wycofywania kont użytkowników natychmiast po ich odejściu z firmy. Zapobiegnie to zachowaniu aktywnych tokenów API po odejściu pracownika.
 • Przegląd podłączonych API: Okresowo przeprowadzaj przegląd wszystkich API podłączonych do organizacji, aby wyeliminować możliwość istnienia aktywnych tokenów bez przypisanych kont użytkowników.
 • Monitorowanie aktywności API: Wdrożenie systemu monitorowania do śledzenia aktywności tokenów API. Pozwoli to wykrywać nietypową aktywność i szybko reagować na potencjalne wycieki danych.
 1. Aplikacje, które wydają się być bezpieczne, ale posiadają ukryty dostęp, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. Twoja firma może korzystać z aplikacji, na przykład usługi zapewniającej jednolitą elektroniczną sygnaturę w e-mailach w całej organizacji, aby promować różne wydarzenia. Jednak jeśli ta mała aplikacja ma ukryty dostęp, może ona zmienić elektroniczną sygnaturę, aby zawierała link do strony internetowej lub punkt zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.
Aby rozwiązać problem z bezpieczeństwem:
 • Aktualizacje i łatki: Upewnij się, że wszystkie aplikacje są regularnie aktualizowane do najnowszych wersji, aby naprawić wykryte podatności i wyeliminować potencjalne zagrożenia.
 • Monitorowanie ruchu sieciowego: Regularnie monitoruj ruch sieciowy, aby wykryć podejrzaną aktywność, taką jak nieoczekiwane próby łączności z zewnętrznymi zasobami.

 1. Aplikacje mobilne z nadmiernymi uprawnieniami. Kiedy pracownik ślepo akceptuje uprawnienia aplikacji mobilnej, którą instaluje, może niechcący zatwierdzić uprawnienia związane z jego firmowym kontem, a nie prywatnym. Na przykład może nie zauważyć, że aplikacja wymaga dostępu do całej listy kontaktów na jego telefonie, co może obejmować kontakty z katalogu firmowego.

Rozwiązanie:

 • Szkolenie pracowników: Przeprowadź szkolenia i podnieś świadomość wśród pracowników dotyczącą zagrożeń bezpieczeństwa, aby mogli rozpoznawać podejrzane zachowania aplikacji i reagować adekwatnie.
 1. Porzucone, przestarzałe i dziedziczone aplikacje. Chociaż może to wydawać się oczywiste, zidentyfikowanie aplikacji, których już nie należy używać, i wycofanie ich danych logowania, nie jest łatwym zadaniem. Usługi SaaS, które nie są już obsługiwane, prawdopodobnie zawierają podatności, a jednocześnie nadal są połączone z twoim ostatnim kodem źródłowym lub danymi klientów. Stanowi to zagrożenie dla poufnych informacji, które mogą trafić w niewłaściwe ręce, ponieważ porzucona aplikacja nadal ma dostęp do twojej firmowej aplikacji i jej danych.
Aby rozwiązać ten problem, zaleca się:
 • Identyfikacja porzuconych aplikacji: Przeprowadź analizę swoich aplikacji i zidentyfikuj te, które już nie są aktywnie używane lub obsługiwane.
 • Wycofanie danych logowania: Odwołaj dostęp do porzuconych aplikacji, usuwając lub wyłączając z nimi powiązane dane logowania.
 • Przejście na bardziej nowoczesne alternatywy: Zastanów się nad możliwością zastąpienia porzuconych aplikacji bardziej nowoczesnymi i obsługiwanymi alternatywami.
 • Audyt bezpieczeństwa: Przeprowadź audyt bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania podatności w porzuconych aplikacjach i podjęcia działań w celu ich usunięcia.

Aktualne strategie walki z problemami SaaS nie będą w stanie w pełni ochronić twojej firmy, ponieważ kwestia bezpieczeństwa SaaS stanowi złożone zadanie, co potwierdzają liczne ataki, począwszy od bezpieczeństwa dostępu do chmury, które obecnie stanowią część rozwiązań bezpieczeństwa, a skończywszy na niedawno wprowadzonych narzędziach do zarządzania bezpieczeństwem pozycjonowania SaaS.

Mamy realne rozwiązanie tych problemów, które obecnie uważane jest za jedno z najlepszych - Zscaler Internet Access.

Zscaler Internet Access (ZIA) to wiodąca platforma bezpieczeństwa w chmurze w branży, zaprojektowana do ochrony korporacyjnej sieci i danych w Internecie. Opiera się ona na koncepcji Secure Service Edge (SSE), zapewniając firmom bezpieczny i niezawodny dostęp do Internetu poprzez usługi chmurowe.

Główne funkcje Zscaler Internet Access:

 • SaaS Model Bezpieczeństwa: ZIA dostarcza bezpieczeństwo jako usługę (Security as a Service, SaaS), umożliwiając firmom szybkie wdrożenie i skalowanie rozwiązań bez potrzeby zarządzania złożoną infrastrukturą.
 • Zintegrowany System Zapobiegania Włamaniom (IPS): Platforma ZIA zawiera system zapobiegania włamaniom (Intrusion Prevention System, IPS), który wykrywa i blokuje złośliwe ataki, w tym ataki na podatności aplikacji i eksploitów.
 • Filtracja i Kontrola Ruchu Sieciowego: ZIA filtruje cały ruch internetowy przechodzący przez sieć korporacyjną, blokując dostęp do złośliwych i niechcianych zasobów internetowych. Pomaga to zapobiec wyciekom danych i chroni sieć przed cyberzagrożeniami.
Korzyści Zscaler Internet Access:
 • Maksymalna Ochrona: Dzięki wykorzystaniu architektury chmurowej i zintegrowanych mechanizmów bezpieczeństwa, ZIA zapewnia kompleksową ochronę sieci przed różnymi zagrożeniami, w tym złośliwym oprogramowaniem, phishingiem, atakami DDoS i innymi.
 • Wysoka Wydajność: Platforma ZIA zapewnia minimalne opóźnienia i wysoką szybkość dostępu do Internetu dzięki rozproszonej infrastrukturze chmurowej, co zwiększa wydajność procesów biznesowych i poprawia doświadczenie użytkowników.
 • Elastyczność i Skalowalność: ZIA umożliwia dostosowanie polityk bezpieczeństwa do konkretnych potrzeb firmy i łatwe skalowanie wraz z rozwojem biznesu, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych startupów, jak i dużych korporacji.

Zscaler Internet Access to strategiczne rozwiązanie, które pomaga firmom skutecznie chronić swoje dane i biznes przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi, zapewniając przy tym wysoką wydajność i elastyczność w zarządzaniu. Produkt można zakupić w naszym sklepie internetowym pod następującym linkiem.