Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Dokumenty Microsoft jako konstruktor Lego

Dokumenty Microsoft jako konstruktor Lego

Microsoft ogłosił, że wkrótce wprowadzi swoje nowe rozwiązanie dla dokumentów – Fluid Framework. Co wyróżnia Fluid? Zamiast zwykłego dokumentu Office mamy plik złożony z interaktywnych bloków, takich jak tabele, listy czy wykresy. Takie bloki mogą zawierać inną treść i mogą być używane online, w dowolnym dokumencie, niezależnie od jego rodzaju. Istotą takich bloków jest to, że nie są one powiązane z konkretnym typem, ale mogą zawierać treści, które są zwykle używane w innych rozwiązaniach: tabele, ankiety, bloki tekstowe. Ponadto jednostki Fluid będą istniały w osobnej infrastrukturze i wygodnie będzie z nimi pracować w zespole.

Firma nadała swojemu rozwiazaniu nazwę Fluid. Komponenty te można edytować w czasie rzeczywistym, pracując razem jako zespół i niezależnie od aplikacji. Istotą takiej nowości jest to, że na przykład, aby utworzyć tabelę, nie trzeba przełączać się między kilkoma aplikacjami. Dane w blokach będą dynamicznie aktualizowane niezależnie od tego, gdzie są osadzone. Powstały blok zostanie zapisany w chmurze i na osobnej liście płynów. Będzie on także dostępny w dowolnym programie w dowolnym momencie, dlatego firma płynnie próbuje odejść od paradygmatu używania specjalnej aplikacji dla określonego rodzaju treści.

microsoft fluid

W przyszłości dzięki innowacjom użytkownicy będą mogli wysyłać list z wiadomości e-mail do dokumentu lub wstawiać tabelę do prezentacji. Dzięki funkcji umieszczania w chmurze użytkownik zawsze będzie miał odpowiednie informacje, niezależnie od tego, gdzie ten blok został dołączony.

Dzięki zastosowaniu technologii chmurowej możliwe było osiągnięcie wysokiej prędkości i aktualizacja komponentów. Na przykład, użytkownicy będą mogli jednocześnie pracować nad dużym stołem wstawionym do wiadomości e-mail bezpośrednio z klienta poczty lub, na przykład, zespół ma wspólną przestrzeń z zestawem komponentów, w których mogą ze sobą współpracować, a jednocześnie każdy użytkownik otrzyma odpowiednie informacje, gdzie ta jednostka jest dołączona do jego osobistej przestrzeni.

Ponadto Microsoft przyznał wszystkim dostęp do kodu źródłowego Fluid Framework. Według przedstawicieli firmy taki krok pozwoli zespołom szybko dostosować się do nowego narzędzia, a programiści będą mogli zintegrować bloki płynów ze swoimi aplikacjami.

microsoft fluid

W niedalekiej przyszłości niektórzy użytkownicy będą mogli wypróbować system Fluid. Wprowadzenie nowego produktu na dużą skalę planowane jest przed końcem tego roku, a użytkownicy posiadający wersje  Educationi i Enterprise będą jednymi z pierwszych, którzy uzyskają dostęp do tych bloków. Na liście nowych bloków dynamicznych można znaleźć interaktywne tabele, dokumenty dynamiczne, listy zadań w Outlooku, agendy, notatki itp. Planowane jest stopniowe wprowadzanie i debugowanie technologii w innych produktach zintegrowanych z Office 365, na przykład Teams, OneNote, Outlook Desktop. Ostatecznym celem jest połączenie wszystkich aplikacji Office 365 za pomocą Fluid.