Program pozwala na szybsze kodowanie, łatwiejsze debugowanie i wykorzystanie ogromnego przyrostu wydajności w PHP 7