Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

VMware Workstation Pro: teraz bezpłatnie do użytku osobistego

VMware Workstation Pro: teraz bezpłatnie do użytku osobistego

VMware Desktop Hypervisor produkty Fusion i Workstation są codziennie używane przez miliony ludzi do uruchamiania maszyn wirtualnych na ich komputerach z systemami Windows, Linux i Mac. Produkty te pozwalają użytkownikom szybko i łatwo tworzyć „lokalne wirtualne” środowiska do instalacji innych systemów operacyjnych, nauki technologii, tworzenia i testowania oprogramowania, złożonych systemów, przeglądarek, aplikacji, gier i wielu innych rzeczy.

fusion-ws-heroes-1536x614.png

Dla wielu w naszej społeczności Workstation i Fusion są pierwszymi produktami VMware, z którymi kiedykolwiek mieli do czynienia, i stanowią ważne narzędzie do zrozumienia wirtualizacji, a także podstaw vSphere. Co więcej, organizacje komercyjne doceniają aplikacje VMware Desktop Hypervisor z wielu powodów, w tym do tworzenia i testowania aplikacji i systemów oraz do interakcji z ich środowiskami vSphere.

W procesie integracji Fusion i Workstation z Broadcom chcielibyśmy podzielić się z wami zmianami w asortymencie produktów i sposobem ich dostarczania.

W procesie integracji Fusion i Workstation z Broadcom firma ogłosiła znaczące zmiany w swoim asortymencie produktów i sposobie ich dostarczania. Pracowali intensywnie nad tymi ważnymi zmianami, aby zapewnić długotrwałą wartość dla swoich klientów i społeczności VMware jako całości. Firma jest zadowolona, że może podzielić się kolejnymi krokami w swoim planie na przyszłość dla aplikacji VMware Desktop Hypervisor.

Głównym celem jest uproszczenie wprowadzania na rynek aplikacji VMware Desktop Hypervisor, przy jednoczesnym zachowaniu wsparcia dla szerokiego grona użytkowników VMware Workstation i Fusion, zarówno dla produktów darmowych, jak i płatnych. Zanurzmy się w to uproszczenie i, co ważniejsze, zobaczmy, co to oznacza dla was jako klientów.

Klientom korzystającym z Fusion i Workstation do pracy potrzebna jest płatna subskrypcja komercyjna, którą można zakupić w naszym sklepie internetowym.

Przerwanie wydawania VMware Workstation Player i Fusion Player

Biorąc pod uwagę, że nasze w pełni funkcjonalne produkty Pro stały się bezpłatne do użytku osobistego i płatne do użytku komercyjnego, firma przerywa wydawanie ich uproszczonych wersji — VMware Workstation Player i VMware Fusion Player. Te produkty nie będą już dostępne do zakupu. Użytkownicy produktów Player do użytku osobistego mogą bezpłatnie przejść na bardziej rozbudowane wersje Pro. Workstation Player będzie nadal dostarczany w zestawie z Workstation Pro, jak wcześniej, więc aplikacja pozostanie dostępna.

Dla Workstation Player na Windows i Linux wymagane jest nowe pobranie i instalacja Workstation Pro, ale domyślnie będzie on licencjonowany do użytku osobistego. Aby uzyskać dostęp do pobierania, potrzebujesz konta klienta na support.broadcom.com.

Klienci Fusion Player 13 i Workstation Player 17 z licencjami komercyjnymi będą mogli nadal używać swoich produktów bez konieczności uzyskiwania nowych kluczy licencyjnych. Po wygaśnięciu okresu aktywnego wsparcia zaleca się aktualizację do wersji Pro tych produktów, aby kontynuować wsparcie i otrzymywać aktualizacje.

Fusion Player i Workstation Player będą nadal wspierane dla istniejących klientów zgodnie z ich obecnymi datami zakończenia wsparcia (EOL i EOGS).

Wszystkie aktywne konta klientów i powiązane z nimi prawa/licencje zostały przeniesione na portal klienta Broadcom, więc istniejące klucze licencyjne można teraz znaleźć tam.

Co otrzymują klienci z subskrypcją?

Nowa płatna subskrypcja umożliwia korzystanie z Fusion Pro i Workstation Pro do celów komercyjnych zgodnie z warunkami określonymi w naszej „Specific Program Documentation”. Subskrypcje zapewniają stały dostęp do zarówno dużych, jak i drobnych aktualizacji produktów przez cały okres trwania subskrypcji. Gdy wydawana jest nowa główna wersja, wymagająca nowego klucza licencyjnego, klienci mogą wygenerować odpowiednie klucze na swoim portalu klienta Broadcom, podobnie jak wcześniej dla klientów z aktywnym „SnS”. Zgodnie z praktykami Broadcom, klienci komercyjni otrzymują również wsparcie przez partnera, u którego zakupili subskrypcję.

Czy istnieje różnica między darmową a płatną wersją produktu?

Jedyną różnicą jest to, że w interfejsie użytkownika licencji komercyjnej nie ma tekstu „Ten produkt jest licencjonowany wyłącznie do użytku osobistego”. Pod względem funkcjonalnym nie ma żadnych innych różnic.

Tabela przejść, Twój wybór na przyszłość, jeśli używasz produktów Player

Oto Twój wybór na przyszłość, jeśli używasz naszych produktów Player.

Obecny produkt Dalsze kroki
Workstation Player (do użytku osobistego) Pobierz i zainstaluj produkt Workstation Pro do użytku osobistego. Workstation Player będzie nadal dostarczany w zestawie z Workstation Pro, jak wcześniej.
Fusion Player (do użytku osobistego) Zaktualizuj do Fusion 13.5.2 i usuń plik klucza licencyjnego. To usunie ograniczenie funkcjonalności "Player" i odblokuje funkcjonalność "Pro do użytku osobistego" bez potrzeby używania dodatkowych kluczy. 
Fusion Player 13 i Workstation Player 17 (licencja komercyjna) Produkty Player będą nadal działać, nie są wymagane nowe klucze licencyjne. Wsparcie dla tych produktów będzie kontynuowane dla istniejących klientów zgodnie z ich obecnymi datami zakończenia okresu wsparcia (EOL i EOGS). Zaleca się aktualizację do produktów Pro w celu kontynuowania wsparcia i ulepszeń produktu.

player-pro-transition-v2-1536x966 (1).png