The Bat! – najbardziej wygodny i wydajny program do pracy z pocztą