Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Omówienie produktu ApexSQL

Omówienie produktu ApexSQL

ApexSQL Generate

ApexSQL Generate — generator danych testowych SQL Server z zaawansowanymi funkcjami. Program umożliwia bardzo szybkie generowanie danych testowych dla określonych tabel, eksportowanie danych testowych do SQL, XML i CSV, obsługę pełnego zakresu typów danych SQL i wiele więcej.

ApexSQL Restore

ApexSQL Restore — program do wygodnego i szybkiego odtwarzania kopii zapasowych bazy danych SQL i dzienników transakcji.

Monitor ApexSQL

Monitor ApexSQL — program do monitorowania i przeglądania danych o wydajności systemu. Monitor ApexSQL pozwala monitorować stan wielu serwerów SQL, identyfikować problemy z wydajnością i zawiesza się oraz udostępniać raporty analityczne dotyczące niestandardowej grafiki.

ApexSQL Manage

ApexSQL Manage — program do zarządzania i automatyzacji procesów tworzenia kopii zapasowych przy jednoczesnym zachowaniu łańcucha kopii zapasowych. Zarządzanie ApexSQL pozwala zarządzać kopiami zapasowymi między wieloma serwerami SQL, konfigurować harmonogram tworzenia kopii zapasowych, łatwo przywracać dane w określonym momencie i automatyzować weryfikację kopii zapasowych bazy danych.

ApexSQL Recover

ApexSQL Recover — pełnowartościowa aplikacja zapewniająca nowy poziom odzyskiwania usuniętych, utraconych lub uszkodzonych informacji. Oprogramowanie to odtwarza dane binarne w postaci plików i zapewnia możliwość selektywnego odzyskiwania danych kopii zapasowej.

Zalety ApexSQL Recover:

 • odzyskiwanie po awarii usuniętych lub zmodyfikowanych danych;

 • ograniczenie przestojów dzięki odzyskiwaniu tylko niektórych danych i obiektów;

 • przywracanie danych z ostatniej kopii zapasowej bazy danych SQL;

 • wyodrębnione obiekty BLOB są przechowywane w bazie danych jako pliki;

 • tworzenie "punktów odzyskiwania". dziennik ApexSQL

ApexSQL Log

ApexSQL Log — zaawansowane narzędzie do monitorowania zmian i odzyskiwania danych po awarii w bazach Microsoft SQL Server 2000 i 2005. Rozwiązanie ApexSQL Log zapewnia wydajne śledzenie wszystkich operacji związanych z danymi przy rejestracji nazw i programów używanych stacji roboczych

Zalety ApexSQL Log:

 • definicja stacji roboczej, z której dane zostały utworzone, edytowane lub usunięte;

 • automatyczne generowanie raportów na temat pracy użytkowników końcowych w celu udokumentowania wszelkich zmian w środowisku;

 • odzyskiwanie po awarii usuniętych lub zmodyfikowanych danych;

 • automatyczny audyt bazy danych za pomocą interfejsu wiersza poleceń;

 • obsługa SQL Server 2005;

 • obsługa dzienników w czasie rzeczywistym;

 • tworzenie "punktów odzyskiwania".

ApexSQL Script

ApexSQL Script jest kluczowym elementem procesu zarządzania bazą danych, który jest preferowany przez tysiące organizacji na całym świecie. Rozwiązanie ApexSQL Script jest pełnoprawną aplikacją, która umożliwia tłumaczenie danych i obiektów SQL Server w pakiety skryptów T-SQL, uruchamianie i instalowanie.

Zalety ApexSQL Script:
 • obsługa SQL Server 2005;

 • jednoczesna praca z danymi i obiektami z dwóch baz danych;

 • szybka migracja baz danych bez problemów i błędów dzięki wbudowanym algorytmom analizy kompatybilności;

 • zautomatyzowana migracja za pomocą interfejsu wiersza poleceń;

 • wbudowana obsługa Visual Source Safe, Subversion, Team Foundation Server i SourceGear Vault;

 • tworzenie projektów wykonywalnych C# lub .NET;

 • poprawione przetwarzanie dużych tabel.

ApexSQL Clean

ApexSQL Clean — w pełni funkcjonalny program, który automatycznie wyszukuje i usuwa nieużywane procedury i tabele w bazach danych SQL Server. Oferując wszystkie niezbędne narzędzia dla specjalisty od baz danych, rozwiązanie ApexSQL Clean obsługuje SQL Server 2005 i wygodną wizualizację hierarchii obiektów.

Zalety ApexSQL Clean:

 • zależności poziomów kolumn;

 • obsługa Unicode i SQL Server 2005;

 • automatyczna instalacja aktualizacji;

 • wizualizacja zależności;

 • wykrywanie i wizualizacja obiektów, które nie mają referencji;

 • rekurencyjny mechanizm przetwarzania plików;

 • możliwość implementacji grupowania i rozgrupowania według typów obiektów.

Dla wygody zakupu producent zmontował trzy zestawy oprogramowania o różnej liczbie komponentów.

ApexSQL DBA

ApexSQL DBA to jedyny w swoim rodzaju zestaw narzędzi do zarządzania serwerem SQL. Pakiet zawiera ApexSQL Audit, ApexSQL Log, ApexSQL Manage, ApexSQL Monitor, ApexSQL Recover i ApexSQL Restore.

Składniki ApexSQL DBA:

 • ApexSQL Audit - program do kontroli odporności na uszkodzenia, scentralizowanego przechowywania i raportowania.

 • Log ApexSQL - program do audytu, anulowania lub ponownej modyfikacji bazy danych SQL.

 • ApexSQL Manage to program do zarządzania i automatyzacji procesów tworzenia kopii zapasowych przy jednoczesnym zachowaniu łańcucha kopii zapasowych.

 • Monitor ApexSQL to program do monitorowania i przeglądania wskaźników wydajności systemu.

 • ApexSQL Recover to program do odzyskiwania skasowanych, uszkodzonych lub utraconych danych.

 • ApexSQL Restore - program, który pozwala pracować z kopiami zapasowymi, a także z bazami danych.

ApexSQL Developer

Narzędzie programistyczne ApexSQL Developer to pakiet o wysokiej wydajności, który zawiera skuteczne narzędzia ApexSQL do pracy z bazami danych. Aplikacja zawiera 11 komponentów: ApexSQL Build, ApexSQL Clean, ApexSQL Complete, ApexSQL Data Diff, ApexSQL Diff, ApexSQL Doc, ApexSQL Generate, ApexSQL Refactor, ApexSQL Script, ApexSQL Search, ApexSQL Source Control.

Komponenty ApexSQL Developer:

 • ApexSQL Build to program do budowania, aktualizowania i wdrażania baz danych SQL.

 • ApexSQL Clean to narzędzie zaprojektowane do automatycznego wykrywania i usuwania nieużywanych procedur i tabel w bazie danych SQL Server.

 • ApexSQL Complete - program z możliwością automatycznego wypełniania i przepisywania kodów programowych.

 • ApexSQL Data Diff Pro to program do porównywania i synchronizacji danych między bazami danych SQL.

 • ApexSQL Diff Pro to narzędzie, które mapuje i synchronizuje bazy danych i struktury.

 • ApexSQL Doc Pro automatycznie zapisuje bazę danych w formacie HTML. Rozwiązanie zawiera wiele konfigurowalnych opcji i interfejs wiersza poleceń.

 • Generowanie ApexSQL - generator danych SQL Server z zaawansowanymi możliwościami.

 • ApexSQL Refactor - program do formatowania i refaktoryzacji kodu SQL.

 • ApexSQL Script Pro tłumaczy dane i obiekty SQL Server na skrypty T-SQL, pakiety startowe i instalacyjne.

 • Wyszukiwanie ApexSQL wyszukuje obiekty SQL i dane oraz wizualizuje ich zależności.

 • Kontrola źródeł ApexSQL zarządza integracją baz danych.

ApexSQL Universal

Narzędzie ApexSQL Universal to pakiet o wysokiej wydajności, który zawiera wszystkie narzędzia ApexSQL do pracy z bazami danych. Aplikacja zawiera 18 komponentów.

Komponenty ApexSQL Universal:

 • ApexSQL Audit - program do kontroli odporności na uszkodzenia, scentralizowanego przechowywania i raportowania.

 • Log ApexSQL - program do audytu, anulowania lub ponownej modyfikacji bazy danych SQL.

 • ApexSQL Manage to program do zarządzania i automatyzacji procesów tworzenia kopii zapasowych przy jednoczesnym zachowaniu łańcucha kopii zapasowych.

 • Monitor ApexSQL to program do monitorowania i przeglądania wskaźników wydajności systemu.

 • ApexSQL Recover to program do odzyskiwania skasowanych, uszkodzonych lub utraconych danych.

 • ApexSQL Restore - program, który pozwala pracować z kopiami zapasowymi, a także z bazami danych.

 • ApexSQL Build to program do budowania, aktualizowania i wdrażania baz danych SQL.

 • ApexSQL Clean to narzędzie zaprojektowane do automatycznego wykrywania i usuwania nieużywanych procedur i tabel w bazie danych SQL Server.

 • ApexSQL Complete - program z możliwością automatycznego wypełniania i przepisywania kodów programowych.

 • ApexSQL Data Diff Pro to program do porównywania i synchronizacji danych między bazami danych SQL.

 • ApexSQL Diff Pro to narzędzie, które mapuje i synchronizuje bazy danych i struktury.

 • ApexSQL Doc Pro automatycznie zapisuje bazę danych w formacie HTML. Rozwiązanie zawiera wiele konfigurowalnych opcji i interfejs wiersza poleceń.

 • Generowanie ApexSQL - generator danych SQL Server z zaawansowanymi możliwościami.

 • ApexSQL Refactor - program do formatowania i refaktoryzacji kodu SQL.

 • ApexSQL Script Pro tłumaczy dane i obiekty SQL Server na skrypty T-SQL, pakiety startowe i instalacyjne.

 • Wyszukiwanie ApexSQL wyszukuje obiekty SQL i dane oraz wizualizuje ich zależności.

 • Kontrola źródeł ApexSQL zarządza integracją baz danych.

 • ApexSQL Trigger śledzi zmiany w danych w bazach danych SQL.