Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

6 ukrytych „osobliwości” ZWCad 2019

6 ukrytych „osobliwości” ZWCad 2019

Oprócz nowych funkcji ZWCad, takich jak import PDF i możliwość cyfrowego podpisywania, istnieje wiele ulepszeń w nowej wersji, które wydają się proste, ale prawdopodobniej powiesz „to jest coś, co będzie mi przydatne”.

1. Kopiowanie wielu obiektów jako tablicy


Teraz możesz skopiować grupę obiektów jako tablicę za pomocą „Array”, nowego polecenia, gałęzi polecenia COPY. Oznacza to, że kilka obiektów może być teraz skopiowanych automatycznie.

2. Prostokątna i wielokątna REVCLOUD


Wcześniej mogłeś swobodnie rysować linie chmur za pomocą polecenia rozgałęzienia (przycisk F) w REVCLOUD lub jako łuk (przycisk A), zmieniając wybrane obiekty w linie chmur (przycisk O) i zmieniając ich style (przycisk S). Teraz możesz zrobić więcej - możesz rysować linie chmur w prostokątach z literą „R” iw wielokątach z literą „P”, dodając elastyczność do adnotacji.

3. Wygodny podgląd obiektów z różnych stron


Dodano więcej nowych opcji do menu kontekstowego PAN i ZOOM, takich jak 3DOrbit i Zoom Window /Original/Extents, co oznacza, że ​​można wyświetlać obiekty w bardziej wygodny sposób.

4. Przetransmituj rysunki z plikami .pc5: bez powtarzania ustawień plotera


Pliki konfiguracyjne plotera ZWCAD (pliki .pc5), w których zapisywane są wszystkie ustawienia plotera, mogą być teraz przesyłane wraz z rysunkami, co zapobiega ponownemu resetowaniu plotera.

5. Wygodne warstwy filtrujące


Wcześniej, jeśli chcesz dodać określone warstwy do różnych grup, musisz kliknąć warstwy prawym przyciskiem myszy i dodać je do odpowiednich filtrów grup w menedżerze warstw. Teraz warstwy można przeciągać z listy, aby grupować filtry bezpośrednio, dzięki czemu zarządzanie warstwami i ich filtrowanie jest szybsze i wygodniejsze.

6. Efektywna adnotacja dla obiektów 3D


W poprzednich wersjach, jeśli próbowałeś utworzyć adnotacje dla obiektów 3D, na przykład, aby użyć DIMLINEAR, aby ustawić adnotację długości linii pola, musiałeś wybrać dwa punkty końcowe linii. Ale teraz, używając polecenia rozgałęzienia „wybierz obiekt”, wystarczy wybrać linię, a następnie natychmiast dodać adnotację z długą linią, dzięki czemu adnotacje dla obiektów 3D będą bardziej wydajne.

Między innymi panel Właściwości, polecenia Przytnij/Rozwiń, wyświetlanie tekstu i edycja, wyświetlanie mapy bitowej itp. Są zoptymalizowane.