Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

dotConnect for MySQL

Producent:
Devart

dotConnect for MySQL to zaawansowany dostawca danych zbudowany na architekturze i strukturze ADO.NET z wieloma innowacyjnymi technologiami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom ORM, takim jak Entity Framework i LinqConnect, wprowadza nowe podejście do tworzenia aplikacji i poprawia wydajność tworzenia aplikacji bazodanowych.

dotConnect for MySQL
dotConnect for MySQL
Ceny
Opis produktu
Opinie
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Licencje
 
dotConnect for MySQL Standard Edition Site
2599.94
 
dotConnect for MySQL Standard Edition Team
1439.99
 
dotConnect for MySQL Standard Edition Single
577.02

Najważniejsze funkcje: elastyczne połączenie. DotConnect for MySQL może pracować w trybie bezpośrednim bez biblioteki klienta MySQL oraz w trybie klienta przy użyciu libmysql.dll. Rozszerzenia tworzenia aplikacji bazodanowych. DotConnect dla MySQL ma bogaty zestaw narzędzi do programowania, które w znacznym stopniu wpływają na proces rozwoju. W szczególności istnieją wygodne edytory komponentów czasu, kreatorów i menedżerów, zestaw narzędzi do wiązania danych, DDEX, a i wiele innych. Dodatkowe funkcje MySQL. Obsługa DotConnect dla MySQL pozwala programistom na pełne wykorzystanie serwera MySQL. DotConnect dla MySQL obsługuje funkcje specyficzne dla MySQL, takie jak bezpieczne połączenia SSL i SSH, wbudowany serwer, protokół kompresji, tunelowanie HTTP i inne. * Obsługa ORM dotConnect dla MySQL oferuje szeroką obsługę ORM przy użyciu projektanta wizualnego dla modeli ORM - Entity Developer.

Oferuje szerokie wsparcie dla metod Model-First i Database-First oraz elastyczne generowanie kodu w oparciu o wzorce T4 dla modelu. DotConnect dla MySQL obsługuje Entity Framework v1 - v6.1 i Core Entity Framework (Entity Framework 7), NHibernate i LinqConnect. DotConnect dla MySQL obsługuje takie funkcje, jak Entity Framework Spatials, First Code, First First Migrations. Obsługa Foundation Workflow. Zapewnia obsługę pamięci masowej dla instancji Workflow i przepływu pracy MySQL Workflow. Wsparcie BIS. DotConnect dla MySQL obsługuje usługi raportowania i analizy oraz oferuje komponenty źródłowe i źródła danych dla usług integracyjnych, obsługuje ASP.NET Identity 1 i 2, MS SQL Server 2016 Sync Framework obsługuje n SSIS DataFlow.

Co nowego w tej wersji:

Obsługiwany rdzeń .NET.

Co nowego w wersji 8.8:

Wersja 8.6.667: Wsparcie dla Entity Framework, Microsoft SQL Server Data Tools Business Intelligence (SSDT-BI) dla usług Analysis Services, Reporting Services i Integration Services (Mapping Wizards) w Visual Studio 2015 obsługiwane, obsługiwane przez Microsoft SQL Server 2016 B Składniki DataFlow dla SSIS.

Co nowego w wersji 8.6.667:

Wersja 8.6.667: Obsługa struktury encji, narzędzia danych Microsoft SQL Server Narzędzia Business Intelligence (SSDT-BI) Szablony projektów dla usług Analysis Services, usług raportowania i usług integracji (kreatory mapowania) w Visual Studio 2015 są obsługiwane przez Microsoft SQL Server 2016 w Składniki DataFlow dla SSIS.

Co nowego > W wersji 8.4.464:

* Dodano komponenty źródłowe źródła i miejsca docelowego strumienia danych SSIS.

Co nowego w wersji 7.80:

* Dodano komponenty źródłowe SSIS źródła i docelowego strumienia danych

Wymagania:

.NET Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, .NET Compact Framework 2.0 i nowsze wersje