Zaloguj się
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.

AutoCAD 2017

Producent:
Autodesk

AutoCAD 2017 — produkt, który pozwala tworzyć niesamowite 3D-projekty, z dużą prędkością wydawanie dokumentacji warsztatowej i wspólnie działać w chmurze.Dostęp do projektów możliwy jest nie tylko z komputerów, ale i z własnych urządzeń mobilnych. 
Pracuj pewnie dzięki oprogramowaniu AutoCAD®. Przyspiesz tworzenie dokumentacji i zniekształceń za pomocą środków poprawy wydajności i organizowanie pracy zespołowej za pomocą technologii TrustedDWG™.

AutoCAD 2017
AutoCAD 2017
Ceny
Opis produktu
Akcje
Opinie
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Akcje
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Licencje
 
AutoCAD 2017 - wynajem z Basic Support - subskrypcja 3 lata - single-user
Subskrypcja na 3 lata
19605.59
 
Maintenance Plan 1 rok - Basic Support - AutoCAD (odnowienie subskrypcji do licencji wieczystej)
3760.33
 
AutoCAD 2017 - wynajem z Basic Support - subskrypcja 3 miesiące - single-user
Single-user, subskrypcja na 3 mies.
2723
 
AutoCAD 2017 - wynajem z Basic Support - subskrypcja 1 rok - single-user
Single-user, subskrypcja na1 rok
7624.4
 
AutoCAD 2017 - wynajem z Basic Support - subskrypcja 2 lata - single-user
Single-user, subskrypcja na 2 lata
13796.53

Zalety do których warto kupić Autodesk AutoCAD 2017

Nowe narzędzie AutoCAD 2017

AutoCAD® 2017 teraz ma zaawansowane funkcje obszaru roboczego, szerszy kontekst projektu i inteligentne narzędzia, na przykład koordynowane modelu, a także inteligentne narzędzia wymiarowania i zaawansowane funkcje PDF.

Dokumentacja
  • Rozszerzona wersja PDF 
Twórz dokumenty szybko i skutecznie przy mniejszym rozmiarze pliku. Cały tekst dokumentu jest teraz dostępny dla wyszukiwania, ponadto, w celu zwiększenia wydajności pliki PDF można przymocować do rysunków.
Drukowanie rysunków i modeli w formacie PDF jest znacznie zmieniona i poprawiona.
W oknie dialogowym Drukowanie pojawiły się zaprogramowane opcje wydruku w PDF:
  1. General Documentation - Glówna dokumentacja
  2. High Quality Print - druk wysokiej jakości
  3. Smallest File - Mały rozmiar plikui 
  4. Web and Mobile - Dla Веб i mobilne urządzanie
W końcowym dokumencie PDF jest już dostępny poszukiwanie we wszystkich tekstów, w tym tekstów SHX i Unicode. Wcześniej wyszukiwarka była tylko TTF. Również można je zaznaczać i kopiować.
W PDF jest dostępna tworzenie hiperlinki. Jako hiperlinki działają linki na arkusze, nazwane widoki, zewnętrzne linki i pliki.
  • Inteligentne narzędzia wymiarowania
Automatycznie twórz wymagane pomiary na podstawie kontekstu rysunku. Najedź kursorem myszy na wybrane obiekty do wyświetlania rozmiaru, zanim go utworzysz. 

Projektowanie
  • Imponujący widok graficzny
Zrób wyświetlanie elementów w projektach bardziej przejrzysty dzięki nowym wizualnym ulepszeń, np cieniowanie linii. W celu zwiększenia wygody czytania zamiast liniowych segmentów teraz są prawdziwe krzywe. Zminimalizować konieczność anulowania operacji za pomocą funkcji podglądu poleceń, który pozwala zobaczyć wyniki stosowania poleceń przed ich wykonaniem. Z łatwością przenosić i kopiować duże zestawy wybranych obiektów.
  • Model koordynacyjny
Otwieranie i wyświetlanie modelu Navisworks i BIM 360 Glue (angielski) bezpośrednio w programie AutoCAD. Tworzenie relacji z modelem Navisworks w trakcie projektowania, aby uniknąć konfliktów. Uwolnij potencjał wsparcia formatów plików Navisworks podczas przenoszenia modeli w programie AutoCAD z innych aplikacji.

Adaptacja
  • Monitorowanie zmiennych systemowych

Zapobiega niepożądanemu zmiana ustawień systemowych. Funkcja ta ostrzega o zmianach w ustawieniach, które mogą mieć wpływ na pracę z rysunkami.

LISP-programy będą działać bez zmian, jak również aplikacje napisane na ObjectARX i AutoCAD .NET API pod wcześniejsze wersje programu AutoCAD.

Rozszerzona obsługa modeli BIM 360 Glue. Teraz pojawiła się możliwość wstawiania, zarówno pojedynczych, jak i połączone modelu. Ponadto, jeśli model jest już wstawiony do rysunku DWG, to po jego otwarciu ona zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.

W programie AutoCAD 2017 pojawia się okazję, gdy po przeniesieniu karty arkusza na pasku w prawo i w lewo, arkusze przewijane i można w ten sposób umieścić arkusz w odpowiednie miejsce.W pracy z taśmami pojawiła się jedna ważna opcja. Nowa zmienna systemowa GALLERYVIEW pozwala ukryć galerii - podgląd bloków, stylów itp. bezpośrednio na taśmie (to pojawiło się w programie AutoCAD 2015). Również się zmienił i podgląd zmian właściwości prymitywów. Jeśli w programie AutoCAD 2015 podgląd, na przykład, zmiany koloru, nie był dostępny na dużych zestawach wybranych obiektów, teraz w nowej wersji wszystko działa poprawnie.

W programie AutoCAD 2017 znacznie przebudowany zespół Chmura znaczników - CHMURA (_CLOUD). Teraz chmura może być trzech rodzajów:
Prostokątny
Wielokątny
Od ręki
W programie AutoCAD 2017 pojawiła się możliwość, aby automatycznie umieścić wszystkie zadane wymiary na osobnej warstwie, przy czym warstwa może być dowolny, który zada użytkownik.

AutoCAD 2017, AutoCAD 2016 i poprzednie wersje

Pracuj pewnie dzięki oprogramowaniu AutoCAD. Szerszy kontekst projektu zapewnia bardziej precyzyjne wyświetlanie rysunków. Inteligentne narzędzia, takie jak narzędzie do wymiarowania, koordynowane modele i obliczenia rzeczywistości, pomagają zrobić rysunki bardziej dokładne. Spójrz na porównanie AutoCAD 2017 z AutoCAD 2015, AutoCAD 2014 i AutoCAD 2013.

AutoCAD 2017AutoCAD 2015AutoCAD 2014AutoCAD 2013
Możliwości
Interfejs użytkownika
Wielofunkcyjne uchwyty
Tablice asocjacyjne
Скрытие и изоляция объектов
Выбор параметров командной строки мышью
Предварительный просмотр при редактировании свойств
Предварительный просмотр при смене видового экрана
Интеллектуальная командная строка
Вкладки файлов
Вкладка «Начало»
Инструмент поиска в справочной системе
Темная тема
Галерея ленты
Улучшенная графика
Режим выбора «Лассо»
Предварительный просмотр команд
Возможность изменения размеров видовых экранов пространства модели
Повышение производительности функций перемещения/копирования
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Моделирование тел, поверхностей и сетей
Библиотека материалов Autodesk
Управление видовым экраном в рабочей области
Извлечение кривых из поверхностей
Контекстно зависимый инструмент «Вытягивание»
Импорт файлов Sketchup (SKP)
Инструмент ReCap для переформирования облака точек (английский)
Диспетчер облака точек, подрезка и объектная привязка
3D-цели орбиты
Центрирование объектной привязки полигона
Высокая точность линий и кривых
Координированная модель
Динамическая ПСК для облака точек
Извлечение геометрии для облака точек
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Параметрические зависимости
Прозрачность объектов и слоев
Главный вид и проекционные виды
Разрезы и выносные элементы
Зачеркнутый текст
Автоматическое создание маркированных и нумерованных списков
Копирование свойств МТекст
Инструменты верхних и нижних индексов МТекст
Автоматическое определение нажатой клавиши Caps Lock
Выравнивание текста
Интеллектуальные средства нанесения размеров
Усовершенствования пометочных облаков
Улучшенные возможности для работы с PDF
Оптимизация вывода в формате PDF
Возможность поиска текста в экспортированных файлах PDF
Поддержка гиперссылок в экспортированных файлах PDF
Связи с подшивками в экспортированных файлах PDF, содержащих несколько листов
Более мощная визуализация с упрощенным рабочим процессом
Переопределение свойств слоев XREF
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Взаимодействие с A360 (английский)
Канал проекта с возможностью хранения чертежа в A360
Канал проекта с возможностью локального хранения чертежа
Структура преобразования Autodesk
Системы координат для геопозиционирования и онлайн-карты
Формат DGN 8: импорт/экспорт/подложки
Формат PDF: публикация/подложки
Импорт из IGES, CATIA, Rhino, pro/engineer и step
Импорт файлов Inventor
АДАПТАЦИЯ
Запись операций
Онлайн-перемещение лицензий
Множественные пути поиска файлов печати
Синхронизация адаптированных настроек и файлов поддержки
Диспетчер приложений Exchange App
Вкладка с популярными приложениями на ленте
Безопасная загрузка
Надстройка BIM 360
Диспетчер приложений Autodesk
Отчеты о производительности
Скрипты на языке LISP/ARX
Настраиваемый интерфейс-лента (CUI)
Эффект выбора
Мониторинг системных переменных


AutoCAD или AutoCAD LT и AutoCAD Design Suite?

AutoCAD — это мощный инструмент для 2D- и 3D-проектирования. Вы можете приобрести его как отдельно, так и в составе программного комплекса AutoCAD Design Suite, который включает в себя дополнительные средства преобразования растровой графики в векторную и инструменты 3D-визуализации. В программе AutoCAD LT представлены инструменты для 2D-черчения по выгодной цене. Все продукты AutoCAD обеспечивают надежность с помощью технологии TrustedDWG™.
AutoCAD 2016
AutoCAD 2016
AutoCAD LT 2016
AutoCAD LT 2016
AutoCAD Design Suite Standard 2016
AutoCAD Design Suite Standard 2016
DESKTOP SUBSCRIPTION
Оплата по мере использования
Новейшее программное обеспечение
Онлайн-поддержка
Гибкие условия лицензирования
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Интеллектуальные средства нанесения размеров
Усовершенствования пометочных облаков
Расширенная версия PDF
Оптимизация вывода в формате PDF
Многофункциональные ручки
Командная строка
Вкладки файлов
Инструментальные палитры
Обозреватель контента
Динамические блоки
Прозрачность объектов и слоев
Диспетчер подшивок / Диспетчер проектов
Функции Express Tools
Главный вид, проекционные виды, сечения и выносные элементы
Параметрические зависимости
Извлечение данных в таблицы
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Высокая точность линий и кривых
Ассоциативные массивы
Центрирование объектной привязки полигона
Инструмент ReCap для переформирования облака точек
Координационная модель
Усовершенствования функции привязки облака точек
Динамическая ПСК для облака точек
Извлечение геометрии для облака точек
3D-моделирование тел/поверхностей/сетей
Элементы управления в рабочей области
Видовой куб
Визуальные стили
Материалы
Освещение
Визуализация
Импорт файлов SKP
Инструменты преобразования растровых изображений в векторные
Инструменты визуализации и презентации в игровом стиле
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Технология TrustedDWG 
Форматы PDF™ и DWF™: публикация/подложки
Формат DGN™: импорт/экспорт/подложки
Преобразование файлов формата DWG™
Программа для совместной работы Autodesk A360
Канал проекта
Системы координат для геопозиционирования и онлайн-карты
Безопасная загрузка
Возможность адаптации пользовательского интерфейса
Эффект выбора
Утилита передачи лицензий онлайн
Перенос пользовательских настроек
Настраиваемый интерфейс-лента (CUI)
3D-печать
Импорт моделей в форматах FBX, Inventor, IGES и др.
Скрипты на языке LISP/ARX
Интерфейс прикладного программирования
Запись операций
Сетевое лицензирование
Стандарты оформления чертежей
АДАПТАЦИЯ
Autodesk Exchange Apps
Мониторинг системных переменных