Technologia GoZ umożliwia synchronizację pracy z Autodesk Maya , Autodesk 3DSMax, Luxology Modo 401 (od SP2 do SP5), Cinema4D .