Nie ogranicza możliwości odzyskiwania określonych typów plików. Narzędzie pozwala odzyskać zarówno arkusze kalkulacyjne, jak i dokumenty, zdjęcia, archiwa.