Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Agisoft LLC

Agisoft LLC

Rok założenia: 2006

Kraj: Rosja

Agisoft LLC firma badawcza koncentrująca się na technologii wizji komputerowej, przez lata intensywnej pracy badawczo-rozwojowej Agisoft LLC zdobyła doświadczenie w zakresie algorytmów przetwarzania obrazu, wykorzystując cyfrowe techniki fotogrametryczne wyznaczające kierunek rozwoju stosowanych narzędzi.

Nasz status: Reseller