Zintegrowany pakiet oprogramowania zapewniający bezpieczeństwo całego komputera, a także wszystkich przechowywanych na nim informacji.