Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Visual Paradigm

Oprogramowanie Visual Paradigm to pakiet narzędzi do modelowania procesów biznesowych, oprogramowania i baz danych. Rozwiązanie Visual Paradigm pozwala tworzyć aplikacje przy użyciu języków UML, SysML, SoaML, opisywać interakcje systemowe za pomocą szablonów, wizualizować procesy biznesowe za pomocą BPMN, generować i konfigurować raporty w formacie HTML, Microsoft Word i PDF, pracować jako zespół w VPository i wiele więcej. W produkcie Visual Paradigm programiści otrzymują jedno narzędzie do szybkiego i wydajnego projektowania programów, realizacji wszystkich zadań powstających na wejściu cyklu symulacji oprogramowania.


Visual Paradigm
Visual Paradigm
Ceny
Opis produktu
Promocje
Opinie
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Promocje
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Licencje
 
Visual Paradigm Modeler Perpetual
520.85
 
Visual Paradigm Standard Perpetual
1875.91
 
Visual Paradigm Professional Perpetual
4203.33
 
Visual Paradigm Enterprice Perpetual
10744.82
 
Visual Paradigm Modeler Subscription 1 rok
387.01
 
Visual Paradigm Standard Subscription 1 rok
1225.52
 
Visual Paradigm Professional Subscription 1 rok
2257.54
 
Visual Paradigm Enterprice Subscription 1 rok
5740.61

Kluczowe cechy: 
Modelowanie procesów biznesowych

 • Wykorzystanie klasycznych diagramów do zilustrowania organizacji elementów biznesowych: ludzi, pracy, stanowisk itp. 
 • Definicja i sformułowanie specyficznych właściwości dla stanowisk pracy/pełnionych funkcji.
 • Definiowanie stereotypów dla stanowisk pracy.
 • Możliwość dodawania jednostek i podgrup do schematu organizacyjnego.
 • Korzystając ze schematu przepływu danych, wyszczególniając procesy w DFD, stosując unikalny identyfikator dla każdego procesu DFD.
 • Schematy blokowe dla ogólnego widoku procesu biznesowego. 
 • Schemat blokowy łańcucha zdarzeń EPC służący do tworzenia makiety procesów biznesowych.
 • Wykres RACI - matryca, która jest prezentowana w formie różnych obowiązków osób, grup, działów lub innych jednostek biznesowych.
Modelowanie BPMN
 • Graficzna reprezentacja procesów biznesowych.
 • Procedury pracy krok po kroku dla każdego aktywnego elementu w procesie biznesowym.
 • Opisywanie szczegółów podprocesów poprzez zastosowanie kilku warstw na schemacie. Możliwość ukrycia opisu podprocesów lub ich wdrożenia.
 • Przeprowadzanie edycji zbiorczej tego samego typu figury za pomocą funkcji wyboru - „wybierz wszystkie figury tego samego typu”.
 • Zaimportuj diagramy XML BPMN 2.0 do Visual Paradigm.
 • Prowadzenie statystyk procesów.
Zarządzanie zasadami biznesowymi
 • Tabela decyzyjna pozwala uporządkować logikę biznesową w uproszczonej formie.
 • Automatycznie podświetl warunki, działania i reguły w tabeli decyzji, jeśli zostanie wybrany dowolny z trzech elementów.
 • Priorytetyzacja reguł biznesowych.
 • Tabela faktów.
 • Widok tabeli listy reguł biznesowych. 
 • Edytor reguł biznesowych.
 • Wyróżnij słowa kluczowe w regułach biznesowych.
 • Zestaw filtrów warunków i akcji w celu znalezienia reguły, która pasuje do określonego warunku i akcji.
Narzędzia do opisu struktury przedsiębiorstwa
 • Korzystanie ze schematu ArchiMate pozwala opisywać, analizować i wizualizować budowę i wdrażanie procesów biznesowych, struktur organizacyjnych, przepływów informacji, systemów informatycznych i infrastruktury technicznej na poziomie przedsiębiorstwa. 
 • Wykorzystanie frameworku Zachman do ustrukturyzowanego przeglądania i definiowania procesów biznesowych.
 • Motywacyjny model biznesowy to narzędzie, które pomaga opracowywać biznesplany i zarządzać nimi. Model zapewnia również graficzną reprezentację biznesplanów i oferuje możliwe czynniki wpływu związane z biznesplanami.
Narzędzia UML i SysML
 • Projektowanie w ujednoliconym języku modelowania UML, zaprojektowanym dla szerokiego grona użytkowników, w tym analityków systemowych i biznesowych, inżynierów systemowych i architektów oraz innych specjalistów zaangażowanych w tworzenie systemów oprogramowania.
 • Model funkcji biznesowej z biznesowym przypadkiem użycia.
 • Wykorzystanie cyklogramów do wizualizacji interakcji między użytkownikami, systemami i podsystemami w czasie.
 • Katalog zasobów wyświetla elementy i prawidłowe wartości, aby uniknąć błędów modelowania.
 • Obsługa nieograniczonej liczby poziomów warstw, na których wyszczególnione są różne perspektywy systemu.
 • Opis struktury systemu, jego klas, ich atrybutów i operacji na schemacie klas UML.
 • Tabela aktywności
 • Schemat komponentów. 
 • Schemat wdrażania komponentów oprogramowania w formie diagramu UML.
 • Organizacja elementów w modelach i schematach dla projektu na dużą skalę za pomocą specjalnego diagramu.
 • Wykres czasowy. 
 • Schemat interakcji pomaga przedstawić złożone scenariusze, w których zaangażowanych jest kilka struktur.
 • Schemat SysML pozwala określić wymagania klientów, które należy spełnić. Wymagania podano w blokach.
Zaawansowane narzędzia do modelowania
 • Ponownie użyj elementów modelu, tworząc łącze do projektu.
 • Przenoszenie diagramów i elementów modelu między projektami poprzez refaktoryzację.
 • Klonowanie projektu to przykładowy element dla bieżącego projektu.
 • Tworzenie wirtualnej kopii projektu typowego elementu w bieżącym projekcie.
 • Kilka zestawów nazw elementów dla modelu. Nie ma potrzeby zarządzania wieloma kopiami tego samego projektu w różnych projektach: wystarczy nacisnąć przycisk, aby przełączać języki.
 • Wizualne porównanie diagramów.
 • Model Explorer zapewnia elastyczną strukturę drzewa do organizowania diagramów i elementów modelu.
 • Definicja i zastosowanie pożądanego wzorca projektowego.
Modelowanie SoaML
 • Schemat interfejsu serwisowego.
 • Schemat umów o świadczenie usług. 
 • Schemat uczestników usługi SoaML.
 • Schemat budowy usługi wizualizacji bardziej spójnej współpracy przy budowie modelu usługi SoaML.
Analiza wpływu
 • Wizualizacja zależności między elementami modelu w macierzy, identyfikacja szczegółów, na które zmiany mogą mieć wpływ.
 • Zobacz zależności typowego elementu od innego za pomocą wykresu analizy. Styl układu kołowego ułatwia szybkie znajdowanie elementów modelu użytkowania.
Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie listami wymagań i ich księgowaniem podczas modelowania.
 • Zarządzanie projektami za pomocą platformy Tasifier ALM.
 • Klasyfikacja zadań za pomocą znaczników.
 • Priorytetyzacja na liście zadań.
 • Podział trudnego zadania na kilka pod-zadań.
 • Wybór osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie ukończonego projektu.
 • Monitorowanie stopnia gotowości zadań w puli zadań.
 • Mierz obciążenia i możliwości zespołu za pomocą narzędzi do raportowania.
Symulacja procesu
 • Wizualna imitacja projektu w celu zbadania zużycia zasobów (na przykład zasobów ludzkich, urządzeń itp.) W całym procesie, oszacowania kosztów, zidentyfikowania wąskich gardeł, znalezienia możliwych opcji ulepszenia procesów itp.
 • Alokacja zasobów do realizacji procesów biznesowych.
 • Dostosowywalne terminy.
Modelowanie oparte na współpracy
 • Centralne repozytorium do przechowywania projektów.
 • Przechowywanie kopii projektów na serwerze.
 • Przechowywanie projektów na serwerze chmury VPository.
 • Możliwość zamieszczania komentarzy na wykresach.
 • Zaangażowanie klientów w proces modelowania.
 • Porównanie najnowszych schematów, elementów modelu z poprzednimi wersjami. Możliwość wycofania.
Tworzenie specyfikacji
 • Tworzenie specyfikacji dla różnych przypadków użycia, wymagań itp.
 • Tworzenie specyfikacji funkcjonalnych dla każdego projektu.
Nowości w Visual Paradigm 13:
 • UeXceler zapewnia usługę zarządzania zmianami i aktualizacjami z przeglądarki internetowej.
 • Pomysły i koncepcje można realizować za pomocą scenariuszy i modeli szkieletowych. Narzędzia te pomogą użytkownikom uzyskać wyobrażenie o gotowym produkcie za pomocą prezentacji wizualnej. Konfigurowalne widżety poprawiają efekt wizualny i zwiększają interakcję między klientem a interesariuszami.
 • Nowe menu panelu kontekstowego.
 • Ulepszone zarządzanie historią użytkownika na nowym pasku bocznym.
 • Ulepszony łańcuch nawigacji
 • Zaawansowane opcje filtrowania.
 • Nowy interfejs UeXceler obejmuje teraz rejestrowanie dla każdego użytkownika. Dziennik zawiera informacje o tym, który użytkownik dokonał zmiany, co zostało dokonane, a także czas każdego zdarzenia.

Inne produkty Visual Paradigm