Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Golden Software Strater

Ocena: 4.9
Głosów: 14
5

Golden Software Strater oprogramowanie przeznaczone do tworzenia przekrojów geologicznych jak również diagramów, na podstawie danych z różnych źródeł (plików baz danych, plików danych, plików LAS, źródła danych ODBC i OLE DB). Strater zapewnia niezliczone sposoby graficznego wyświetlania danych. 

Golden Software Strater
Golden Software Strater
Ceny
Opis produktu
Promocje
Opinie
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Promocje
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Licencje
 
Strater - concurrent use
przeznaczona dla zespołów, może z niej korzystać wiele osób (liczbę użytkowników jednocześnie korzystających z programu określa liczba zakupionych stanowisk)
4033.17
 
Strater - single user
1 użytkownik
2013.51

Wszystkie wykresy można dostosować do potrzeb użytkownika.

Kluczowe cechy:

 • twórz i zapisuj wzory i diagramy w celu wydajnego i spójnego tworzenia wykresów
 • twórz wielostronicowe diagramy i szybko je aktualizuj, gdy pojawią się nowe studnie;
 • użyj nagłówka i stopki dokumentu, aby zapisać wszystkie dodatkowe informacje na temat diagramów, takie jak numer, wiertarka, lokalizacja, metoda, nazwa firmy i jej logo.
 • elastyczna konstrukcja

Strater oferuje niezrównaną elastyczność w tworzeniu wykresów. Nowoczesny interfejs użytkownika ułatwia przetwarzanie i wyświetlanie danych niż kiedykolwiek wcześniej. Aby utworzyć diagram, wybierz jego typ, kliknij miejsce na stronie, na którym chcesz umieścić diagram, określ plik danych i parametry importu.

Wykresy można łatwo dostosować za pomocą osobnych edytorów stopek i zdjęć. Strater zawiera 12 popularnych typów wykresów do graficznego wyświetlania danych. Obszary nagłówka i stopki są wygodnie używane do przechowywania szczegółowych informacji na schemacie, takich jak numer, wiertarka, lokalizacja, metoda wiercenia, nazwa firmy i logo. Strater oferuje interaktywną modyfikację dowolnego elementu dokumentu za pomocą jednego kliknięcia i ustawienia właściwości.

Rodzaje wykresów

Strater zawiera 12 popularnych typów diagramów do graficznego wyświetlania danych użytkownika: kolumnowy strefy, kolumnowy, procenty, fotograficzny, schemat budowy studni, litograficzny, znaki przestrzenne, sklasyfikowane znaki przestrzenne, tekst, linia/symbol, przecięcia linii, skala głębokości. Diagramy studni straterowych są w pełni konfigurowalne. Możesz automatycznie pozostawić wszystkie parametry wygenerowane przez program podczas automatycznego tworzenia wykresu lub wybrać studnię na wykresie i skonfigurować jej parametry za pomocą Inspektora właściwości.

Wykres słupkowy strefy. Wiele danych może być wyświetlanych na wykresie słupkowym strefy. Na przykład kolumna strefy może wyświetlać formacje skalne, zmieniać strefy, warstwy zanieczyszczeń i tak dalej. Strefy kolorów mogą być również wyposażone w etykiety tekstowe w celu zwiększenia zawartości informacyjnej.

Wykres procentowy. Ten wykres służy do wyświetlania zmian procentowych wartości zmiennych, takich jak stopień mineralizacji, dane geochemiczne lub zawartość skał.

Mapa fotograficzna. Zdjęcia są wyświetlane bezpośrednio na tym schemacie. Ten wykres umożliwia wyświetlanie zdjęć w warstwach wykresu słupkowego, takich jak zdjęcia skał, rodzajów rudy i tak dalej. Wyświetlanie zdjęć w formie diagramu pozwala szybko uzyskać informacje o zmianach składu gleby wraz z głębokością.

Schemat budowy studni. Schemat projektu studni może być wykorzystany w produkcji sprzętu.

Schemat litologiczny. Ten wykres umożliwia wyświetlanie warstw stratygraficznych w studni.

Wykres etykiety przestrzennej. Ten wykres służy do dokładnego umiejscowienia etykiet znaków i tekstu.

Tabela sklasyfikowanych znaków przestrzennych. Sklasyfikowany schemat etykiet przestrzennych umożliwia dopasowanie danych liczbowych lub tekstowych do znaków.

Linia/symbol wykresu. Wykres linii/symboli wyświetla dane jako krzywą względem głębokości.

Schemat przecinających się linii. Za pomocą tego wykresu można dokładnie wyświetlić, gdzie przecinają się dwie krzywe danych.

Skala głębokości. Ta tabela pozwala wyświetlić skalę głębokości w metrach lub jardach na wykresie.

Nagłówek i stopka. Można tworzyć stopki informacyjne, które wyświetlają szczegółowe informacje o projekcie, takie jak nazwa projektu, nazwa firmy, lokalizacja, data pracy, a także importowanie grafiki, takiej jak logo firmy lub mapa lokalizacji.

Edytor bazy danych

Zunifikowany edytor bazy danych Strater pozwala importować, wyświetlać, edytować, sortować i drukować dane. Obsługiwany jest import danych z popularnych formatów, w tym: MDB, DBF, DB, LAS, XLS, SLK, WKS, CSV, TXT, DAT, BNA, BLN, ODBC, OLE DB lub z innych źródeł SQL. Strater pozwala również importować dane z programu Excel, który obejmuje wielostronicowe dokumenty robocze.

Wzory

Korzystanie z plików szablonów znacznie poprawia wydajność pracy. Po utworzeniu diagram studni może zostać ponownie użyty, jeśli zostanie zapisany jako szablon. Plik szablonu zapisuje wszystkie właściwości wykresu oprócz importowanych danych. Wiele szablonów pochodzi z programu Strater.

Schematy

Schematy umożliwiają ładowanie właściwości wykresu na podstawie słów kluczowych określonych w importowanych danych. Schematy mogą być ponownie użyte, więc nie ma potrzeby przypisywania tych samych właściwości podczas ponownego tworzenia wykresu.

Inspektor nieruchomości

Inspektor właściwości umożliwia interaktywną edycję dowolnych właściwości obiektów. Konieczne jest wybranie dowolnego obiektu, a Inspektor wyświetli informacje o jego specyficznych właściwościach.

Menedżer obiektów

Menedżer obiektów organizuje wszystkie obiekty w strukturę hierarchiczną, wybierając obiekt, który można ukryć, pokazać lub edytować w Inspektorze właściwości.

Inne funkcje:

 • Drukowanie strony lub rolki.
 • Automatyczny lub ręczny montaż skali początku, końca i głębokości studni.
 • Skala kolorów głębi.
 • Pływające lub przymocowane paski narzędzi dla szybkiego dostępu do funkcji i poleceń Stratera.
 • Wielostopniowe operacje wycofywania lub powtarzania.
 • Możliwość ustawienia podstawowych opcji podczas instalacji programu.
 • Możliwość przesyłania za pomocą prostych kopii schematów programu Strater w programie Microsoft Word lub PowerPoint w celu tworzenia raportów i prezentacji.

Formaty importu/eksportu:

 • Formaty importu obejmują: E00, GSI, GSB, BNA, DLG, LGO, LGS, DXF, PLT, BLN, CLP, WMF, EMF, SHP, MIF, DDF, TIF, BMP, TGA, PCX, WPG, DCX, EPS, JPG, PCT, PNG, GIF.
 • Formaty eksportu obejmują: DXF, DAT, SHP, BNA, GSB, BLN, MIF, GSI, PDF, EPS, CGM, WMF, EMF, CLP, TIF, BMP, TGA, PCX, WPG, PNG, JPG, JPG, PCT, DCX, GIF