Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Altova MapForce

Producent:
Altova
Ocena: 4,9
Głosów: 51
5

Potężne narzędzie do mapowania danych Altova MapForce zostało zaprojektowane do zaawansowanego mapowania i wzajemnej transformacji danych, w tym zautomatyzowanego. Altova MapForce umożliwia wizualne wyświetlanie złożonych danych, co znacznie upraszcza zarządzanie, mapowanie, konwersję i inne manipulacje danymi.

Altova MapForce
Altova MapForce
Ceny
Opis produktu
Opinie
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Licencje
 
Altova® MapForce 2021 Basic Edition
1212.17
 
Altova® MapForce 2021 Professional Edition
2429.87
 
Altova® MapForce 2021 Enterprise Edition
4422.47

Narzędzie graficzne Altova MapForce oferuje potężne narzędzia i biblioteki do wykonywania dowolnych transformacji danych. Dostępne są wygodne narzędzia do porównania i mapowania dużych ilości danych o złożonej strukturze. Przy tym możliwe określić kilka opcji warunków początkowych i uzyskać wiele opcji wyników przetwarzania uzyskanych na różnych danych. Można korzystać z wielu ustawień, opcji, filtrów i funkcji. Dostępna jest metoda przeciągania i upuszczania.

MapForce ma rozszerzalną bibliotekę funkcji przetwarzania i transformacji danych, a także unikalny konstruktor funkcji wizualizacji. Istnieje możliwość importowania utworzonego kodu i funkcji użytkownika do innych projektów lub do pliku XSLT. MapForce może implementować złożone scenariusze konwersji utworzone na podstawie funkcji logicznych, operacji łańcuchowych, obliczeń matematycznych, operatorów XML i SQL, a także Funkcji użytkownika. Do procedur porównanie danych można użyć zmiennych pośrednich. Dodajmy, że w MapForce możliwa jest konwersja danych w czasie rzeczywistym.

MapForce może przeprowadzać transformacje danych początkowych zgodnie z parametrami zdefiniowanymi dla funkcji mapowania. Funkcje te można tworzyć za pomocą generatora kodu MapForce w językach programowania Java, C# lub c++. Dane mogą być przetwarzane za pomocą funkcji węzłów, z których każdy definiuje funkcje przetwarzania danych dla wielu elementów potomnych.

Biblioteki znacznie rozszerzają funkcjonalność MapForce, w związku z tym istnieje możliwość zarządzania bibliotekami, a także importować je do projektów konwersji danych. Zarządzanie bibliotekami jest również obsługiwane w interfejsie API MapForce COM.

Podczas pracy z MapForce wygodnie jest korzystać z podglądu wyników. Wbudowany mechanizm wykonawczy umożliwia przeglądanie danych schematów XML, danych relacyjnych baz danych z filtrowaniem wstępnym i przetwarzaniem, danych transakcji e-commerce EDI, danych arkusza kalkulacyjnego Excel, danych buforów protokołów i wyników mapowania danych XBRL, a także danych z plików tekstowych i CSV. Na przykład można wykonać konwersję mapowania, wyświetlić i zapisać wyniki wygenerowane w XQuery, Java, C++ lub C#.

MapForce oferuje potężny interaktywny debugger, który pozwala użytkownikom krok po kroku przeprowadzać mapowanie i widzieć rzeczywisty przepływ danych ze źródeł do węzłów docelowych. W ten sposób zapewnia się dogłębne zrozumienie struktury danych. Obsługiwane jest wykonywanie krok po kroku z różnymi poziomami szczegółowości, a także funkcjonalność punktu przerwania. Ponadto punkt przerwania może znajdować się w określonym węźle i odpowiednio wstrzymać wykonanie kodu dla tego konkretnego węzła.

Gotowe projekty można uruchomić na serwerze MapForce. Może to być konieczne do automatyzacji procesów biznesowych wymagających powtarzalnych konwersji danych.