Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Advanced USB Port Monitor

Producent:
AGG Software
Ocena: 4.9
Głosów: 9
5

Oprogramowanie Advanced USB Port Monitor pozwala wyświetlać wysłane pakiety, dekodować deskryptory, wykrywać błędy w urządzeniach peryferyjnych lub sterownikach oraz mierzyć wydajność urządzenia i sterownika.

Advanced USB Port Monitor
Advanced USB Port Monitor
Ceny
Opis produktu
Opinie
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...
Ładowanie...

Brak komentarzy w tej chwili.

Zostawić opinie
Imię:* [autoryzacja]
E-mail:
Tekst opinii:*
Opinie:

* - pola obowiązkowe 
Ceny
Ładowanie...
Opis produktu
Ładowanie...
Opinie
Ładowanie...
Licencje
 
Advanced USB Port Monitor Professional
1 użytkownik
317.34
 
Advanced USB Port Monitor Standard
1 użytkownik
242.31
 
Advanced USB Port Monitor Lite
1 stanowisko
108.24

Zaawansowany Advanced USB Port Monitor to port USB, urządzenie USB i oprogramowanie analizatora protokołów. Zaawansowany USB Monitor zapewnia niezawodną funkcjonalność, dzięki której klienci przechwytują, przeglądają i przetwarzają ruch USB. Oferuje wyrafinowane oglądanie i inteligentne wyszukiwanie w celu dokładnego i wydajnego debugowania i testowania urządzeń i oprogramowania wysokiej prędkości (480 Mb/s), pełnego (12 Mb/s) i niskiego (1,5 Mb/s).

Podczas przechwytywania pakietów, wyświetlanie statystyczne w czasie rzeczywistym umożliwia sprawdzenie statusu magistrali, nawet przed obejrzeniem odczytanych pakietów. Są one wyświetlane na liście chronologicznej wraz z adresem urządzenia peryferyjnego i numerem punktu końcowego. Aby ułatwić identyfikację pakietów, które Cię interesują, oprogramowanie zapewnia funkcje filtrowania i kodowania kolorów pakietów. Daje również użytkownikowi możliwość wyboru kilku poziomów szczegółowości, a informacje pobierane z ruchu zawierają odniesienia do specyfikacji USB. Pomoże Ci opracować urządzenia USB i przeanalizować ich ruch na wszystkich etapach procesu rozwoju.

FUNKCJE:

  • Szybsza interpretacja ruchu USB. Pozwala na używanie programu z szybkimi urządzeniami USB, takimi jak dyski USB, kamery USB itp .;
  • Technologia sterownika jądra z obsługą WDM, WMI, zarządzania energią, PNP itp. Pozwala osiągnąć pełną kompatybilność z systemem operacyjnym i urządzeniami USB, zapewniając w ten sposób maksymalną szybkość działania;
  • Monitorowanie, rejestrowanie i przeglądanie w czasie rzeczywistym. Za pomocą Advanced USB Port Monitor można wyświetlać ruch dla wielu urządzeń USB jednocześnie, w tym samym momencie, w którym powstaje przepływ danych;
  • Zmierz wydajność swoich urządzeń USB. Okno monitora wydajności umożliwia ocenę parametrów przepływu danych, które urządzenie generuje lub może generować;
  • Konfigurowalne filtrowanie. Automatycznie wyklucza nieistotne i nadmiarowe pakiety z monitorowania;
  • Wyrafinowane oglądanie. Zobacz pakiety URB protokołu USB i IRP systemu PnP, system zarządzania energią itp. Możesz wybrać poziom detalizacji przeglądania danych i uzyskać tootipsy dla słów kluczowych w oknie monitora;
  • Szczegółowe drzewo urządzeń USB. Przeglądaj, przeglądaj i przeglądaj urządzenia USB i powiązane z nimi urządzenia, takie jak napędy USB, z możliwością wyświetlania szczegółowych informacji o urządzeniu USB (interfejsy, punkty końcowe, informacje o rejestrze, informacje o klasie itp. - raport 2 stron!);
  • Wydrukuj wszystkie informacje. Wyświetlaj i drukuj szczegółowe informacje o każdym urządzeniu USB, URB lub IRP;
  • Niestandardowe obszary robocze zdefiniowane przez użytkownika. Możesz zapisać konfigurację swojego obszaru roboczego podczas bieżącej sesji pracy z programem. Pozwala łatwo zapisać ustawienia między sesjami. Możesz ręcznie tworzyć, usuwać i zapisywać obszary robocze;
  • Funkcje eksportu danych (PDF, XML, Microsoft Word). Umożliwia zapisanie raportów lub danych do pliku w innym formacie do przetwarzania końcowego.

Po instalacji uruchom ponownie komputer, aby zainicjować Advanced USB Port Monitor. Podłącz swoje urządzenie USB do wolnego portu USB. Następnie uruchom program i po prostu kliknij Plik | Utwórz nowy i utwórz nowe okno monitora za pomocą kreatora. Teraz możesz przechwytywać dane i testować swoje urządzenie!