Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku


Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Zmiany w licencjonowaniu produktów Autodesk

Zmiany w licencjonowaniu produktów Autodesk

Od 7 maja 2020 r. Autodesk planuje zrezygnować ze zwykłego licencjonowania swoich produktów według numerów seryjnych i przejść do rejestru użytkowników. Począwszy od wskazanej daty, działanie numerów seryjnych zostanie zakończone, ponadto plany odnowienia uwzględniające aktywnych użytkowników będą dostępne. Wprowadzenie nowych planów pozwoli firmom elastycznie planować swoje budżety i uzyskiwać długoterminowe korzyści.

Kluczowe zalety licencjonowania użytkowników:

  • Natychmiastowy dostęp do osobistego użytku oprogramowania, co pozytywnie wpływa na produktywność, nie pozwala na bezczynność pracy ze względu na jednoczesne korzystanie ze wszystkich licencji.
  • Nowe możliwości optymalizacji kosztów zakupu oprogramowania. Zaktualizowane plany, które uwzględniają użytkowników, wyraźnie podają wszystkie dane dotyczące użytkowania oprogramowania i pozwalają zaplanować przyszłe inwestycje w tym obszarze.
  • Elastyczność licencjonowania. Nowy rodzaj licencjonowania oznacza możliwość zakupu licencji zarówno dla jednego użytkownika, jak i dla działów lub przedsiębiorstw. Dostęp będzie zapewniony zgodnie z potrzebami i wymaganiami firmy.
  • Nie ma potrzeby administrowania lokalnymi serwerami ani śledzenia niezarejestrowanych numerów seryjnych.

Co teraz robić?

Do 7 maja nic nie trzeba robić. Pierwsze odnowienie licencji na produkty firmy Autodesk nastąpi po 7 maja 2020 r. Będzie możliwe do przejścia z modelu subskrypcji na licencję określonego użytkownika. Jednocześnie cena przejścia nie będzie różnić się od zwykłego przedłużenia.

Jakie są korzyści ze zmiany planu licencyjnego?

Od 7 maja 2020 r. użytkownicy, którzy zdecydują się na zmianę licencji stałej na wymienioną, otrzymają korzystne oferty i dobre rabaty. Nowe plany taryfowe opracowane przez Autodesk zwiększą produktywność, skrócą przestoje wynikające z zajętości wszystkich dostępnych licencji, a także umożliwią elastyczne przydzielanie budżetu.

Czy mogę nie przechodzić na licencje imienne?

Tak, możesz. Korzystanie z dostępu dla wielu użytkowników na podstawie jednej licencji będzie dostępne do 21 maja 2021 r. Po tym teminie nie bedzie można odnowić licencji dla wielu użytkowników.

Ważne zmiany

  • Od 25 marca 2020 r. ceny wzrosną o około 5% dla wersji lokalnych. Informacje te dotyczą tylko nowych licencji, koszt odnowienia zostanie ustalony. Teraz nowy zakup nie będzie tak opłacalny jak przedłużenie istniejących licencji.
  • Od 7 maja 2020 r. wszystkie subskrypcje Multi-user zostaną wycofane. Odnowienia licencji Multi-user będą dostępne przez kolejny rok.
  • Od 7 maja 2020 r. ceny Maintenance wzrosną o 20%.