Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

TOP 5 najlepszych menedżerów haseł w 2022 r.

TOP 5 najlepszych menedżerów haseł w 2022 r.

Czy wiesz, że 65% użytkowników jest sceptycznie nastawionych do menedżerów haseł, a 58% zostało zhakowanych?! A według światowych statystyk średnio co 39 sekund na świecie dochodzi do ataków hakerskich. Dzieje się tak, ponieważ loginy i hasła mają niewystarczający poziom ochrony i stają się łatwym łupem dla intruzów internetowych.

top5-Password-Managers-pl

Programy do zarządzania hasłami łączą w sobie wygodną funkcjonalność i wysoki stopień bezpieczeństwa. Bezpiecznie przechowują poświadczenia zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Programy oferują nowoczesne metody pracy z hasłami w celu zminimalizowania ryzyka. Na przykład dana osoba może zapomnieć swoje dane osobowe do autoryzacji, utracić je.

W artykule przeczytaj o najlepszych aplikacjach do zarządzania hasłami, które są popularne w 2022 roku.

Menedżer haseł, co to jest, do czego służy?

Jest to program do tworzenia, bezpiecznego przechowywania informacji księgowych. Hasła tworzone są zgodnie ze wszystkimi ogólnie przyjętymi zaleceniami. Menedżer haseł to zaszyfrowany cyfrowy skarbiec, w którym można utworzyć bezpieczne, unikatowe hasło. Aplikacja służy również do przechowywania innych wrażliwych danych, takich jak adresy, numery kart bankowych i PIN-y oraz odciski palców. Niektóre programy mogą przechowywać dokumenty online.

Teraz większość z nas woli przechowywać hasła w przeglądarkach, we wbudowanej pamięci lub korzystać z autouzupełniania. Często jednak nie jest to bezpieczne, biorąc pod uwagę, że hakerzy każdego roku stosują coraz bardziej wyrafinowane metody hakowania. Oprogramowanie do zarządzania poświadczeniami rozwiązuje ten problem.

W ustawieniach korporacyjnych menedżery haseł mają zaawansowane funkcje uwierzytelniania użytkowników i kontroli dostępu dla zwiększenia bezpieczeństwa. To dodatkowo zmniejsza ryzyko naruszenia poświadczeń.

Główne funkcje programów do zarządzania hasłami

Szyfrowanie pamięci masowej o dużej sile

Wszystkie informacje księgowe muszą być przechowywane w zaszyfrowanej pamięci pokładowej, przynajmniej zgodnie ze standardem szyfrowania AES. W niektórych rozwiązaniach repozytorium może przechowywać inne typy plików, takie jak dokumenty, importowane arkusze Excela, obrazy i tak dalej.

Wystarczająca ilość miejsca

Menedżer haseł powinien zawierać wystarczającą ilość pamięci dla wszystkich Twoich potrzeb. Jeśli używasz od 10 do 15 aplikacji SaaS (w tym mediów społecznościowych) do użytku osobistego i 10 innych do pracy, aplikacja zapisująca do 20 rekordów nie będzie działać. Powinieneś używać oprogramowania z możliwością przechowywania nieograniczonej ilości danych, co zapewni wystarczającą elastyczność.

System klucza głównego

Klucz główny zapewnia dostęp do magazynu danych uwierzytelniających, dzięki czemu można modyfikować, usuwać lub archiwizować określone wpisy. Niektóre platformy oprogramowania wybierają alfanumeryczny klucz główny, który zmienia się w regularnych odstępach czasu. Inne stosują protokół bezpieczeństwa oparty na biometrii, a niektóre obsługują nawet fizyczne klucze przechowywane na sprzętowych urządzeniach peryferyjnych.

Interakcja z różnymi urządzeniami

Bardzo ważną cechą jest płynne przełączanie między urządzeniami, z jednego systemu operacyjnego na drugi, między przeglądarkami, przy zachowaniu dostępu do danych. Dlatego niezbędną funkcją takich programów jest kompatybilność z wieloma urządzeniami. W ten sposób Twoje poświadczenia są automatycznie wypełniane bez względu na to, na jakim urządzeniu jesteś, o ile są prawidłowo zweryfikowane.

Raportowanie i analityka

Menedżerowie haseł powinni dostarczać informacje o wzorcach poświadczeń, zachowaniu dostępu i powtarzających się naruszeniach zasad bezpieczeństwa. W szczególności ta funkcja jest istotna dla firm, ponieważ wielu użytkowników uzyskuje dostęp do danych i korzysta z połączenia sieciowego. Dane i analizy są zazwyczaj wdrażane za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego, który jest oddzielony od interfejsu użytkownika.

Następnie rozważ menedżery haseł, które są popularne w 2022 roku.

Bitwarden

Narzędzie chroni hasła, poufne dane. Program może być wykorzystywany do indywidualnych potrzeb oraz do celów biznesowych. Bitwarden pozwala na zapisanie dowolnej ilości haseł, nie ma ograniczeń co do ilości urządzeń. Aplikacja jest open source. Bezpłatny plan Bitwarden zapewnia synchronizację między urządzeniami, możliwość zapisywania notatek, informacje o karcie kredytowej. Program posiada uwierzytelnianie dwuskładnikowe, możliwość zapisywania haseł w trybie offline, a nie w chmurze. Plan Bitwarden Premium obejmuje 1 GB miejsca na zaszyfrowane pliki, dodatkowe opcje uwierzytelniania, zaawansowaną obsługę oraz możliwość generowania haseł.

Kluczowe cechy

 • użytkownicy mogą bezpiecznie wymieniać dane uwierzytelniające między sobą lub między grupami, które potrzebują dostępu;
 • możliwość zarządzania raportami informacyjnymi w celu identyfikacji słabych, ponownie używanych haseł;
 • wieloplatformowe, zarządzanie danymi w pamięci niezależnie od lokalizacji, przeglądarki i urządzenia;
 • korzystanie z chmury lub offline;
 • szczegółowe dzienniki zdarzeń śledzą dostęp użytkowników i grup do poufnych informacji.

Przewaga konkurencyjna. Bitwarden nie ogranicza liczby haseł do przechowywania, pozwala na synchronizację przechowywania między urządzeniami. Jednak ta opcja jest również używana przez inne programy do zarządzania hasłami. Warstwa Premium jest dostępna zgodnie z polityką cenową i obejmuje funkcję raportowania wydajności haseł, opcje dostępu awaryjnego, możliwość generowania kodów TOTP, zaawansowane metody uwierzytelniania wieloskładnikowego. Kod Bitwarde można przeglądać, testować, naprawiać, ponieważ menedżer haseł jest oprogramowaniem typu open source. Dzięki temu jest potencjalnie bardziej odporny niż wielu konkurentów, którzy muszą czekać na aktualizacje programistów. Bitwarden również regularnie korzysta z usług stron trzecich w celu weryfikacji bezpieczeństwa swojej platformy.

bitwarden

Dashlane

Program Dashlane jest używany do celów osobistych oraz w środowisku biznesowym. Program jest dostępny dla użytkowników indywidualnych jako wtyczka do przeglądarki, a dla przedsiębiorstw jako integracja pulpitu z panelem sterowania. Program oferuje skanowanie dark web pod kątem wycieków danych, bezpieczną wirtualną sieć prywatną (VPN) oraz możliwość zmiany hasła.

Kluczowe cechy

 • automatyczna synchronizacja haseł między urządzeniami i ekosystemami;
 • regularne aktualizacje wiadomości o naruszeniach i hackach;
 • scentralizowany pulpit nawigacyjny dla administratorów, który wyświetla kluczowe wskaźniki wydajności konta;
 • funkcja Smart Spaces do oddzielania haseł zawodowych i osobistych;
 • jednokrotne logowanie SAML (SSO).

Przewaga konkurencyjna.

Dashlane wykorzystuje zastrzeżoną architekturę bezpieczeństwa i szyfrowanie AES (256-bitowe), dwuskładnikowe zasady uwierzytelniania. Dashlane obsługuje udostępnianie haseł w programie podczas działania siły wyższej, sytuacji awaryjnych bez narażania bezpieczeństwa.

Dashlane

Keeper

Keeper to wszechstronny menedżer haseł, który umożliwia również skanowanie ciemnej sieci. Przeznaczony jest do zarządzania hasłami i bezpiecznej komunikacji, zapewnia bezpieczeństwo poufnych informacji podczas wymiany wiadomości. Keeper został opracowany w kilku wersjach do użytku osobistego i rodzinnego, a także dla małych i średnich firm, dużych przedsiębiorstw.

Kluczowe cechy

 • standardowy menedżer haseł i sejf z bezpiecznym przechowywaniem dokumentów, autouzupełnianiem i generowaniem haseł;
 • monitorowanie sieci darknet i ochrona przed włamaniem na konto;
 • aplikacja do wiadomości prywatnych, do udostępniania zdjęć, danych bankowych i innych poufnych informacji (z możliwością autodestrukcji wiadomości);
 • wsparcie dla środowisk lokalnych, chmurowych i hybrydowych.

Przewaga konkurencyjna.

Keeper jest skalowalny. Jego możliwości rozszerzają się wraz z przechodzeniem od wdrożeń osobistych lub dla wielu użytkowników do przypadków użycia w małych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z obsługi administracyjnej wiersza poleceń, modułu administracyjnego i funkcji czatu korporacyjnego w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

keeper

LastPass

LastPass to aplikacja do zarządzania hasłami stworzona przez LogMeIn, firmę zajmującą się komunikacją i współpracą. Narzędzie jest dostępne w dwóch wersjach - do użytku osobistego i na poziomie biznesowym, przy czym ta ostatnia obejmuje LastPass Identity. Oprócz pracy z hasłami LastPass sprawdza również ciemną sieć, wysyła ostrzeżenia na czas.

Kluczowe cechy:

 • dostęp między urządzeniami, autouzupełnianie, generowanie haseł ciągów;
 • zabezpieczenie hasłem, możliwość udostępniania notatek w programie z dodatkową komunikacją jeden-do-wielu (jeden-do-wielu);
 • dostęp awaryjny, szyfrowanie przechowywania plików;
 • panel do pracy z hasłami w taryfie rodzinnej oraz w wersjach biznesowych;
 • ponad 1200 integracji SSO, ponad 100 konfigurowalnych zasad.

Przewaga konkurencyjna. LastPass to jeden z nielicznych programów, który posiada panel sterowania do użytku osobistego. A jeśli wybierzesz rozwiązanie dla przedsiębiorstw, LastPass skutecznie łączy zarządzanie hasłami z IAM, monitorowaniem dostępu.


Lastpass

1Password

1Password to program umożliwiający zarządzanie hasłami. Dzięki temu narzędziu firmy są w stanie jednocześnie chronić co najmniej dziesięć osób. Aplikacja pomoże śledzić hasła, licencje na oprogramowanie i inne poufne informacje w cyfrowym skarbcu. Ochrona realizowana jest w postaci hasła nadrzędnego generowanego metodą PBKDF2. Dowiedz się więcej o 1Password w naszym 1Password: Przegląd Menedżera haseł

Kluczowe cechy

 • rozpoznaje wymagania dotyczące haseł specyficzne dla zasobu internetowego, oferuje hasła spełniające te kryteria;
 • tworzy niestandardowe kolekcje, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać tylko skarbce i konta, którymi są zainteresowani;
 • dzięki szybkiemu dostępowi program rozpoznaje otwarte aplikacje i oferuje opcje autouzupełniania;
 • zapewnia uwierzytelnianie wieloskładnikowe z kluczem bezpieczeństwa;
 • strażnica pozwala użytkownikom szybko znaleźć i zaktualizować słabe lub słabe hasła.

Przewaga konkurencyjna. Ważną różnicą między 1Password jest jego bogata funkcjonalność do zarządzania uprawnieniami. Idealny dla organizacji, które regularnie przetwarzają poufne dane z zależnościami od wielu ról użytkowników. Narzędzie umożliwia użytkownikom szyfrowanie poświadczeń uprawnień, wykrywanie ukrytego dostępu, przypisywanie/odwoływanie haseł, monitorowanie sesji logowania.

1password

Wniosek. W artykule wymieniono najpopularniejsze menedżery haseł, ale jest ich ogromna liczba. Przy wyborze programu zalecamy zwrócenie uwagi na spełnienie swoich potrzeb. Przestudiuj cechy produktu, jego funkcje, przewagi konkurencyjne, a następnie podejmij decyzję o zakupie aplikacji.