Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Softlist został partnerem Google w chmurze dla usług G Suite

Softlist został partnerem Google w chmurze dla usług G Suite

Softlist to międzynarodowa, rozproszona terytorialnie firma. Nasze przedstawicielstwa działają sprawnie w kilku krajach i odnoszą sukcesy. Naszym zdaniem usługi chmurowe G Suite zapewniają najlepsze narzędzia do wygodnej pracy zespołowej i łączą naszych pracowników w jeden zespół.

Usługi G Suite pomagają firmom skutecznie prowadzić działalność i radzić sobie z różnymi zadaniami biznesowymi, współpracować nad tekstami, tabelami, prezentacjami i innymi dokumentami z urządzeń mobilnych i stacjonarnych, wygodnie i skutecznie komunikować się ze współpracownikami za pomocą zabezpieczonej poczty, messengerów i wideokonferencji, bezpiecznie przechowywać dane i pracować z nimi na dowolnych urządzeniach oraz kontrolować i zarządzać ustawieniami użytkowników i urządzeń.

Co ważne, bezpieczeństwo wszystkich użytkowników G Suite zapewniają te same zabezpieczenia, co infrastruktura Google. Użytkownicy, ich dane i urządzenia są również zabezpieczone, podobnie jak Google.

G Suite jest skalowalnym systemem i równie dobrze odpowiada potrzebom biznesowym małych firm i dużych korporacji. Softlist z łatwością oferuje wszystkim klientom ogromne doświadczenie z usługami G Suite, świadczy usługi łączenia się z usługami korporacyjnymi Google i zapewnia porady dla użytkowników.

Uzyskanie statusu Partnera pomoże firmie skutecznie wdrażać oprogramowanie chmurowe dla firm i użytkowników prywatnych.