Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Porównanie Jira Software Cloud Standard i Premium. Który pakiet jest dla ciebie odpowiedni?

Porównanie Jira Software Cloud Standard i Premium. Który pakiet jest dla ciebie odpowiedni?

Firmy zawsze starają się maksymalnie uprościć swoją pracę na wszystkich poziomach. Proces tworzenia oprogramowania wpływa na wydajność innych części organizacji. Atlassian oferuje wygodne narzędzie, które pozwoli planować, analizować, zarządzać, przeglądać wyniki pracy zespołów na wszystkich etapach rozwoju. Jest to program JIRA Software, obecnie jest używany przez 180 000 zespołów na całym świecie, produkt pomaga w monitorowaniu zadań, śledzeniu błędów. JIRA Software może być wykorzystywane w swojej pracy nie tylko przez programistów, ale także przez członków innych zespołów.

jiracloud_mini_pl.jpg

Dziś chcemy zapoznać Was z programami chmurowymi Jira Software Cloud dwóch planów Standard i Premium, wyjaśnimy czym się różnią i jakie są zalety każdego z nich.

Jira Software Cloud Standart

Dzięki Jira Software wygodnie jest tworzyć niestandardowe skrypty, planować sprinty, delegować zadania między działami. Z całym zespołem można omówić plan pracy, priorytetyzować zadania za pomocą wizualnego wyświetlacza. Plan Standard zawiera rozszerzone wsparcie, dodatkowych użytkowników, dużą pamięć masową. Pojemność przechowywania plików wynosi 250 GB, co pomoże wydajnie zapełnić miejsce i usprawnić współpracę.

W przypadku dodatkowych pytań, przerw w działaniu oprogramowania, sytuacji problemowych pomogą wykwalifikowani pracownicy działu wsparcia. Ten plan obejmuje 9 godzin pomocy regionalnej w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku. Z Jira Software może korzystać nawet 20 000 użytkowników. Wraz ze wzrostem liczby członków zespołu możliwe jest uzyskanie rabatów dla każdego użytkownika. Pakiet Standard posiada dodatkowe możliwości koordynowania uprawnień dla konkretnego projektu - można konfigurować uprawnienia, role użytkowników, elementy bezpieczeństwa w kontekście zadań. Oprogramowanie Jira Software Cloud Standard zakłada bazowe mapy drogowe skorelowane z zespołami. Dotyczy to projektów zarządzanych przez firmę lub zespół.

Picture1_pl.jpg

Jira Software Cloud Premium

Oprogramowanie w ramach tego pakietu pozwoli na bezpieczne skalowanie z rozszerzonym zakresem możliwości i zapewni wysoki poziom usług. Jira Software Cloud Premium oferuje nieograniczone miejsce na dane i wsparcie VIP. Oprócz wszystkich możliwości Cloud Standard, Cloud Premium zawiera szereg wygodnych opcji zapewniających komfort użytkowania. Mapy drogowe z zaawansowaną funkcjonalnością. Korzystając z Advanced Roadmaps można wizualnie monitorować pracę w Jira Software. Można tworzyć mapy drogowe obejmujące więcej niż jeden zespół i wiele projektów Jira. Zaletą tej funkcji jest pełne zarządzanie, śledzenie, analiza przepływu pracy. Dodatkowo dostępna jest opcja dystrybucji map drogowych z firmami trzecimi. Pełna automatyzacja, sterowanie automatyzacją wielu projektów.

Jira Software Cloud Premium zapewnia możliwość edytowania przepływów pracy automatyzacji bez kodu dla wielu produktów i projektów jednocześnie. Można to zrobić za pomocą kilku kliknięć. Według opinii użytkowników automatyzacja ułatwia proces skalowania Jira.

Archiwizacja. Użyj funkcji Archive Project, aby uporządkować zawartość Jira Software. Wysyłaj nieistotne informacje do archiwum, to oczyści przestrzeń roboczą i skupi się tylko na ważnych i znaczących projektach. Sandbox jako niezależna przestrzeń testowa. Jira Software Cloud Premium posiada wbudowany Sandbox – osobne miejsce, w którym specjaliści IT, administratorzy testują programy, rozszerzenia. Pakiet posiada nowe funkcje i może być przeglądany niezależnie od przebiegu produkcji.

Monitorowanie wydania. Ścieżki wydań wskazują na otrzymanie aktualizacji, nowe funkcje w Jira Software. Dzięki ciągłemu wdrażaniu produktów oprogramowania zmiany są wprowadzane, gdy są aktywne. Przed wdrożeniem do produkcji można przetestować zaktualizowaną wersję w Sandbox. Masowe wydania w chmurze są aktualizowane co dwa tygodnie.

Dostęp do serwisu przez autoryzowane adresy IP. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zezwalaj tylko na zaufane identyfikatory IP. Wsparcie premium 24/7. Specjaliści firmy producenta zareagują na krytyczną sytuację w ciągu godziny i podejmą działania w celu rozwiązania problemów. Wsparcie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jira Software Cloud Premium ma nieograniczoną przestrzeń dyskową. Oznacza to, że zawsze masz do dyspozycji niezbędne narzędzia do planowania, koordynowania, przydzielania zadań, śledzenia problemów i zarządzania dowolnymi projektami.

pic_2_pl.jpg

Co wybrać?

W materiale opisaliśmy główne cechy Jira Software Cloud Standard i Jira Software Cloud Premium, ale ostateczny wybór należy do Ciebie. Rozważ swoje priorytety w pracy zgodnie z postawionymi zadaniami.
Poniżej znajduje się tabela, która ponownie ilustruje różnice między produktami Jira Software Cloud w obu pakietach.

Kryteria porównania Jira Software Cloud Standart Jira Software Cloud Premium
Scrum і Kanban
Pozostanie
Elastyczne raportowanie
Konfigurowalne przepływy pracy
Aplikacje i integracje
Rezydencja danych
Mapy drogowe Podstawowy * Zaawansowany *
Automatyzacja (pojedynczy projekt)
Automatyzacja (globalna i wieloprojektowa)
Archiwizacja projektu
Statystyki administratora
Lista dozwolonych adresów IP
Sandbox
Wydanie utworu
Umowa dotycząca poziomu usług 99,9% czasu pracy
Składowanie 250 ГБ Nieograniczony
Wsparcie Wsparcie standardowe (lokalne godziny pracy) Wsparcie premium 24/7 (tylko w języku angielskim)

  * Ta funkcja jest dostępna dla projektów, zarządzanych firm i zarządzanych projektów grupowych.
** Ta funkcja jest dostępna tylko w projektach zarządzanych przez firmę..