Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

PhpStorm 2021.1: ponad 20 nowych "żetonów" i funkcji w recenzji

PhpStorm 2021.1: ponad 20 nowych "żetonów" i funkcji w recenzji

Pierwsze wydanie wieloplatformowego IDE PhpStorm zostało wydane w tym roku. Zawiera wiele aktualizacji, nowe inspekcje, ponad 2000 naprawionych błędów, ulepszoną funkcjonalność. Firma deweloperska JetBrains wprowadziła dodatki do wyświetlania interfejsu, zaimplementowała możliwości programowania w parach, nastąpiły zmiany w zasadach pracy z zapytaniami SQL. Więcej o nowym PhpStorm 2021.1 powiemy w tym artykule.

Ulepszone zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)

php_storm_2021.png

Karty otwierają się teraz w formacie Split. Aby podzielić okno programu, trzeba przenieść wymaganą kartę do rogu IDE, podczas gdy ważne jest, aby otworzyć więcej niż jedną kartę. Dostępna jest funkcja powiększania otwartego okna, w tym celu należy na nie dwukrotnie kliknąć. Dwukrotne kliknięcie okna cofnie o krok. W języku JSONPath dostępne są nowe opcje wyszukiwania. W dokumentach JSON można je znaleźć w Edytuj | Znajdź | Evaluate JSONPath PhpStorm obsługuje tryb JSON Lines - wszystkie rekordy są umieszczane w osobnej linii. IDE rozpoznaje rozszerzenia, takie jak .jsonl, .jslines, .ldjson i .ndjson. Twórcy urozmaicili możliwości pracy z czcionkami - można dostosować grubość, zainstalować czcionkę zastępczą. Aby zapoznać się z aktualizacjami czcionek, zobacz Typography Settings (Settings / Preferences | Editor | Fonts).

typography.png

Zmodyfikowane inspekcje z szybkimi poprawkami

Gdy zawiera symbol logiczny z literałami True lub False, program ułatwi to. Poprawka (Alt + Enter) pomoże usunąć niepotrzebne rzeczy i poprawić zrozumiałość kodu. Używając tej samej kombinacji, można zastąpić przypisanie parametrów w żądaniu funkcji zmienną nazwaną. PhpStorm oferuje teraz możliwość łączenia bloków if i else o podobnej zawartości. Naciskając Alt-Enter na if, wybierając "Invert` if` statement ", warunek zostanie zastąpiony odwrotnym, a kod również zostanie zaktualizowany. Parametry i wartości w foreach czasami kolidują z innymi zmiennymi. W takim przypadku edytor używa podświetlania, aby zasygnalizować obecność ewentualnych błędów. Aby zachować porządek w kodzie podczas konwersji ciągów, gdy występuje nadmiar nawiasów klamrowych, PhpStorm radzi, że można je bezpiecznie usunąć. Jeśli żądany typ różni się od typu wartości, można go zaktualizować za pomocą kombinacji klawiszy Alt + Enter.

figurnye_skobki.png

Scalony model jest dostępny dla edytora PHP 8. Jak wiadomo, racjonalne jest używanie funkcji isset() dla tablic i argumentów. W innych sytuacjach trzeba sprawdzić, czy operand nie jest pusty. Aby zastąpić kontrole isset() wartością null, użyj kombinacji Alt + Enter.

inspections_isset_to_null.png

Nowa wersja zapewnia wykrywanie protokołów http:// z późniejszym zastąpieniem przez https://. Program powiadamia o obecności takich linków za pomocą podświetlania, można to naprawić, naciskając Alt-Enter. PhpStorm umożliwia zauważenie i poprawienie niedokładnego zbioru nazw parametrów, zwracanych wartości. Na przykład $ igły i $ stogu siana, $ x i $ y mogą być takimi niepoprawnymi wartościami. Przy takim podejściu pomoże podświetlenie. Inspekcje można teraz skonfigurować przed przesłaniem zmian do systemu kontroli wersji (VCS). Aby to zrobić, musisz kliknąć na koło zębate, zaznaczyć pole Analyze code, zaznaczyć Configure i wybrać odpowiedni profil. Aby utworzyć profil, trzeba otworzyć Preferences/Settings | Editor | Inspections.

Ulepszenia narzędzia Code With Me

Usługa Code With Me firmy JetBrains została zaprojektowana z myślą o połączeniu zdalnego programowania i programowania w parach. Będzie możliwość dostosować stopień dostępu do projektu, wysłać zaproszenie do pracowników w postaci linku. Mogą nie mieć IDE, aby dołączyć do sesji i współpracować. Dzięki aplikacji Code With Me dostępne są czaty, można korzystać z połączeń audio i wideo. W trosce o bezpieczeństwo - można zainstalować Code With Me lokalnie, aby korzystać z usługi w wewnętrznych granicach firmy.

code_with_me.png

Co nowego w bazach danych i zapytaniach SQL

Wśród zmian w PhpStorm są nowe funkcje DataGrip 2021.1. W szczególności zaktualizowany został interfejs do dostosowywania praw dostępu. Modyfikuj użytkownika stosuje teraz przypisanie uprawnień. Funkcjonalność dostępna jest dla systemów zarządzania bazami danych MySQL, MariaDB, SQL Server, PostgreSQL, Redshift, Greenplum, Sybase. Konfiguracje Live Templates pomogą tworzyć proste instrukcje bezpośrednio z eksploratora. Aby to zrobić, po prostu kliknij element prawym przyciskiem myszy. Jak wiesz, większość frameworków oznacza przedrostki tabel. Jest to wygodne i przydatne w przypadku korzystania z więcej niż jednej aplikacji. W poprzednich wersjach edytora skojarzenie z bazą danych było nieprawidłowe. W nowej wersji stało się możliwe naprawianie prefiksów za pomocą pliku .phpstorm.meta.php. Uwzględniono błędy poprzednich wersji.

Główne poprawki

Nowa wersja wydania skupia się na stabilności i jakości pracy. Naprawiono 2246 sytuacji problemowych, które napotkali użytkownicy.

Kluczowe ulepszenia:

  • systemy WSL 2 można konfigurować w Dockerze;
  • jakość kodu jest teraz poprawnie sprawdzana, ścieżki są wyraźnie obsługiwane podczas zarządzania docker-compose w trybie exec.;
  • przy użyciu zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) pliki powyżej 5000 wierszy są teraz poprawnie przetwarzane;
  • znacznie wzrosła wydajność w projektach z różnymi aliasami.

sql.png

Inne aktualizacje

Widoczność syntetyczna została zaktualizowana w PhpStorm. Proces refaktoryzacji został teraz uproszczony. PHP zawiera cykliczne formacje foreach, for, while, catch, nie mają odrębnego zakresu. Prowadzi to do niedogodności, gdy trzeba zmienić nazwę wartości w konstrukcji. Zakres syntetyczny sprawi, że konwersja kodu zmiany nazwy (Shift + F6) będzie instynktowna. Program analizuje wykorzystanie wartości i łączy wstawki językowe w trybie automatycznym. Na przykład wartość jest zaangażowana w funkcję preg_ *, w tym przypadku edytor wie, że jest to wartość szablonu i sygnalizuje podświetlenie RegExp.

PhpStorm stosuje teraz rozszerzenia w komórkach require i suggest. IDE zgłosi rejestrację rozszerzenia w composer.json, ale jest używane bez sprawdzania extension_loaded() i function_exists().Dostępna jest funkcja szybkiej naprawy, która umożliwia przeniesienie rozszerzenia do wymagania/wymagania-dev.