Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Jeśli szukasz najlepszych rozwiązań do monitorowania i analizy, które można szybko wdrożyć w Office 365, SharePoint i Teams, ten artykuł jest dla ciebie. Przyjrzymy się najlepszym sposobom tworzenia wykresów, wykresów i pulpitów nawigacyjnych Power BI. Takie narzędzia są zwykle wbudowane w PowerBI, ale nie wszyscy o nich wiedzą. Microsoft rozproszył centra zgodności i Bezpieczeństwa, Zestaw Adopcyjny, konsultantów wdrażania i centra administracyjne na całym koncie Microsoft 365. Często są nieumyślnie dobrze ukryte za różnymi linkami, które prowadzą do konta. W tym artykule przyjrzymy się, gdzie znaleźć bezpłatne zaawansowane funkcje analityczne PowerBI, aby wykorzystać je do śledzenia różnych statystyk i generowania raportów.

Office 365 PowerBI, analiza obciążenia i użycia.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Ten rodzaj raportu, pozwala powiadomić użytkownika o wszystkich możliwych obciążeń, wydajności, wykorzystania pamięci, itp. Narzędzie pozwala skonfigurować analitykę z Wykresów do śledzenia danych w Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype dla firm i zespołów, Yammer.

Korzystając z klienta, musisz przejść do portalu Microsoft i tam zobaczyć szereg dostępnych raportów. Niektóre z nich zostały dodane niedawno. Wszystkie dostępne raporty, można podłączyć do siebie i obserwować żądane dane w Panelu sterowania PowerBI.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Lista rozszerzeń dostępnych do pobierania danych analitycznych:

Email Activity. Umożliwia śledzenie wykorzystania różnych produktów przez użytkowników w organizacji. Chodzi głównie o korzystanie z poczty e-mail.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Mailbox Usage. Ten typ raportu wyświetla informacje dotyczące korzystania przez użytkowników z poczty e-mail: liczba wysłanych wiadomości e-mail, liczba odebranych wiadomości e-mail, praca ze spotkaniami, korzystanie z magazynu itp.

Office activations. Ten pulpit nawigacyjny pozwala śledzić, które produkty zostały aktywowane w ramach każdego konta, liczbę urządzeń, na których produkty są aktywowane, itp.

Email apps usage. Pozwala śledzić, które wersje aplikacji są używane przez użytkowników, a także informacje o liczbie aplikacji, które są połączone z usługą Exchange Online.

Microsoft 365 groups. Ten widget może wyświetlać dane o grupach: liczba grup, ile grup jest tworzonych, ile jest używane/nie jest używane.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

OneDrive for Business activity. Umożliwia śledzenie aktywności użytkowników podczas pracy w chmurze: liczba pobranych plików, udostępnionych plików itp.

OneDrive for Business usage. Karta Dashboard pozwala śledzić analitykę wykorzystania pamięci przez użytkowników i grupy, liczbę pobranych plików, ilość pamięci. Ponadto dostępna jest analiza dla każdego użytkownika i jego repozytorium.

SharePoint site usage. Wyświetla liczbę utworzonych stron i portali w programie Sharepoint, liczbę przesłanych plików, ilość miejsca dla wszystkich portali, liczbę utworzonych stron przez każdego użytkownika.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

SharePoint activity. Wyświetlanie aktywności użytkowników, liczba pobranych i udostępnionych plików, dostępność licencji od użytkowników, w ramach programu SharePoint.

Skype for Business Online activity. Raport podsumowujący aktywność użytkowników w Skype for Business. Umożliwia wyświetlanie statystyk dotyczących korzystania ze Skype a w celu wykonywania połączeń, statystyk dotyczących utworzonych konferencji oraz statystyk dotyczących łączenia użytkowników z konferencjami.

Skype for Business Online conference organized activity. Rozszerzony raport o utworzonych konferencjach w Skype for Business Online. Ten panel zawiera zaawansowane informacje na temat liczby rozmów, komunikacji za pomocą głosu/wideo, korzystania z aplikacji internetowej, liczby połączeń Skype z zewnątrz itp.

Skype for Business Online conference participant activity. Ten widget w pełni powtarza funkcje opisane powyżej, z jedną zmianą: wszystkie dane są pobierane od strony nie twórcy konferencji, a uczestnika.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Skype for Business Online peer-to-peer activity. Uzyskiwanie statystyk dotyczących całej aktywności Skype, w przekroju komunikacji peer-to-peer, czyli sesji peer-to-peer.

Yammer activity. Niniejszy raport obejmuje dane usługi Yammer, liczbę utworzonych publikacji, polubień, lektur.

Yammer device. Ten raport zawiera informacje o tym, z których urządzeń korzysta Yammer. Liczba użytkowników, typy urządzeń filtrowanych w danym okresie.

Yammer groups. Ten raport pozwala na odlanie aktywności grup użytkowników w usłudze Yammer, według różnych parametrów: Ostatnia aktywność, liczba członków / publikacji, administrator grupy itp.

Microsoft Teams user activity. Analogicznie do Raportów Yammer, ten widget pozwala śledzić aktywność użytkowników w usłudze Microsoft Teams: połączenia, spotkania, wiadomości w kanałach, aktywne czaty.

Jakie rodzaje raportów pozwala nam tworzyć Microsoft 365

Microsoft Teams device usage. Ten raport pozwala ocenić, z jakich urządzeń i systemów operacyjnych użytkownicy korzystają w celu uzyskania dostępu do Microsoft Teams.

Wszystkie raporty mają elastyczne ustawienia i umożliwiają dostosowanie różnych parametrów do wyświetlania na wykresach i w tabelach. Również, administrator daje możliwość do podziału różne okresy, dla bardziej elastycznego śledzenia statystyk. Ponadto może tworzyć rozmaite deski rozdzielcze i dodawać tam potrzebne widgety, aby szybciej i dokładniej uzyskać informacje. Cechą Microsoft 365 jest kompleksowość, której nie może zaoferować żaden konkurencyjny produkt. Kupując pełną licencję, firma otrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do efektywnej współpracy, produktywnej pracy zespołowej, szybkiej komunikacji itp.