Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Gitlab. Czym jest to narzędzie i do czego służy?

Gitlab. Czym jest to narzędzie i do czego służy?

Firma GitLab, pozycjonując swoje samozwańcze rozwiązanie jako narzędzie pełnego cyklu DevOps. Programiści na całym świecie preferują to narzędzie bardziej niż oddzielne dodatki od innych aplikacji.

W oparciu o nazwę można zrozumieć, że GitLab to rozwiązanie do przechowywania repozytorium Git w chmurze. Podczas opracowywania oprogramowania najważniejsza jest kontrola wersji, która kładła główny nacisk na rozwój GitLab.

System kontroli wersji to komponent zarządzający programami, który z kolei śledzi wszelkie zmiany dokonane w informacjach, kodzie programu itp. W poważnym rozwoju zwykle zaangażowanych jest kilku programistów, dlatego ważna jest kontrola wersji, ponieważ w przyszłości śledzenie wersji kodu i wprowadzanych zmian staje się nierealne. W sumie okazuje się, że mając takie narzędzie, jak GitLab, programowanie zakończy się sukcesem i będzie gwarantowane bez konfliktu lub zbiegów okoliczności fragmentów kodu.

Należy przypomnieć, że produkt może zmienić wymagania, a programiści muszą wrócić do starego kodu. W takim przypadku, mając odpowiednio skonfigurowany system kontroli wersji, nie trzeba zmieniać całych baz danych kodu programu, aby przywrócić poprzedni etap programowania.

Najważniejsze zalety systemu kontroli wersjami:

 • Uproszczenie rozwoju
 • Racjonalne zarządzanie kodem jednego lub więcej projektów
 • Obsługa całej historii zmian

W rozważanym systemie wszystkie zmiany są zapisywane w specjalnych repozytoriach, to znaczy, jeśli zachodzi potrzeba naprawienia znalezionego błędu lub powróci c do starej wersji, programiści nie będą mieli dodatkowych problemów.

Jak działa pamięć Git?

Po zapisaniu nowego fragmentu kodu przez programistę w systemie tworzony jest tzw. commit. Wszystko to jest przedstawione za pomocą zdjęcią wszystkich plików aktualnie zaangażowanych w rozwój. W takim przypadku zatwierdzenia automatycznie dodają łącza do innych zatwierdzeń, tworząc pełną ścieżkę historii programowania. Jednocześnie należy wyjaśnić, że każdy programista przechowuje swoje fragmenty kodu w lokalnej pamięci, która jest później łączona ze wspólnym drzewem zespołu.

GitLab to usługa pamięci masowej dla repozytorium Git, która łączy wiele narzędzi pomocniczych, które również pomagają w rozwoju. Jest to własny system-wiki, integracja z Ci Runner, Jira, inwestycje binarne, możliwość zarządzania wydaniami i wiele więcej. Jednak kluczową cechą wyróżniającą GitLab jest otwarty kod źródłowy, napisany w języku Ruby. Firma oferuje otwarty rdzeń do integracji GitLab z lokalnymi usługami i procesami biznesowymi firm.

Cechy szczególne i zalety GitLab:

 • Śledzenie. Rozwiązanie oferuje możliwość śledzenia błędów, zmiany statusu, przypisania odpowiedzialności itp.
 • Integracja. Elastyczne opcje integracji obejmują szeroki zakres narzędzi, które mogą poprawić i przyspieszyć proces programowania.
 • System etykiet. Dostępny jest prosty system tagowania w celu uproszczenia klasyfikacji błędów, zapytań itp.
 • Decyzja korporacyjna. Metody licencjonowania pozwalają zintegrować rozwiązanie z przedsiębiorstwem i pracować w środowisku korporacyjnym.
 • System Wiki. Niezależny system do przechowywania plików i tworzenia dokumentacji, który jest przechowywany dla każdego projektu jako osobne repozytorium.
 • Zmiany. Platforma rozwiązuje problemy wspólnej edycji przez programistę czyjejś gałęzi kodu.
 • Wbudowana ciągła integracja.
 • Metoda Uwierzytelnienia. Platforma oparta jest na systemie ról, który jest już używany do budowania dostępu do repozytoriów lub elementów systemu.
 • Możliwości importu/eksportu. GitLab oferuje wiele możliwości importowania danych z wielu źródeł. Importuj zadania i problemy z Jira lub innych podobnych systemów, konfiguruj integrację i synchronizację danych.
 • Rozlokowanie. Rozwiązanie oferuje platformę Kubernetes do wdrożenia. Ponadto zakłada się możliwość lokalnego lub chmurowego hostingu na serwerach firmy.
 • Prywatne repozytoria. GitLab może oferować prywatne repozytoria przechowujące otwarty kod źródłowy.
 • Eksport CSV. Możliwość wyeksportowania całego drzewa błędów jako pliku CSV i wysłania go jako załącznika w formie powiadomienia e-mailem podczas wprowadzania zmian w oddziale.
 • Poufność. Specjalny moduł umożliwia tworzenie prywatnych oddziałów, do których dostęp mają tylko uczestnicy projektu.
 • Wykres wypalenia. Rozwiązanie oferuje śledzenie procesu pracy na sprincie w postaci tak zwanego schematu spalania zadań.
 • Analityka. Specjalna sekcja zawiera dane analityczne na temat procesu rozwoju, śledzenie czasu spędzonego, planowanie przyszłych zadań, monitorowanie bieżącej aktywności.
 • Ciągłe aktualizacje. Rozwiązanie znane jest z comiesięcznych aktualizacji. Każdego 22 dnia miesiąca GitLab wprowadza kilka aktualizacji swojego produktu.

GitLab jest pozycjonowany jako niezawodna i stabilna platforma, która łączy w kompleksie wszystkie niezbędne narzędzia, które mogą być przydatne przez cały cykl życia oprogramowania. Ciągła integracja i koncentracja na narzędziach DevOps przenosi GitLab na wyższy poziom, pozostawiając konkurentów w tyle.