Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku


Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.

Czym jest system SIEM?

Niestety, bardzo niewiele firm rozumie znaczenie lub nie w pełni rozumie potrzebę korzystania z systemów SIEM. Krótko mówiąc, system SIEM zbiera wszystkie dane zachodzące w sieci i dostarcza je użytkownikowi w najwygodniejszy sposób do percepcji. Dla każdego konkretnego przypadku i celu system SIEM będzie wyglądał inaczej.

Security Information and Event Management (SIEM) dosłownie tłumacząc jest to informacja o bezpieczeństwie i zarządzanie zdarzeniami. Jeśli spojrzymy globalnie, możemy wyobrazić sobie SIEM jako system, który zbiera całą aktywność sieciową w jednym miejscu jako zrozumiały zestaw danych. Termin został wymyślony przez Gartnera w 2005 r. Według standardów technologii informatycznych. Jednak ostatnimi czasy zarówno koncepcja, jak i funkcje SIEM przeszły wiele zmian. Początkowo skrót składał się z dwóch terminów: SIM (Security Information Management) i SEM (Security Event Management).

Według twórców taki system powinien zapewniać określoną funkcjonalność, a mianowicie zbieranie, analizę i dostarczanie informacji o urządzeniach sieciowych i bieżących procesach. Ponadto system powinien zawierać narzędzia do zarządzania lukami w aplikacjach i bazach danych, rozwiązania do kontroli dostępu i zarządzania tożsamością.

Niektóre funkcje SIEM:

 • Ustawianie parametrów reagujących na ważne zdarzenia
 • Rejestrowanie i raportowanie, które uprości audyt
 • Przegląd szczegółowych danych

Ogólnie mówiąc, SIEM gromadzi wszystkie utworzone dzienniki i statystyki i zapisuje je w jednym repozytorium. Rozmiar pamięci zależy bezpośrednio od potrzeb konkretnego systemu. Wśród liderów rynku systemów SEIM jest kilku: McAfee Enterprise Security Manager, IBM QRadar SIEM, HP ArcSight i inne.

Ze źródeł danych dla systemów SIEM możemy wyróżnić:

 • Dzienniki zdarzeń. Które są rejestrowane przez klientów z kontrolą prawa dostępu.
 • Antywirusy. Ten rodzaj rozwiązania powiadamia o wykryciu złośliwego oprogramowania lub kodu.
 • DLP (Data Loss Prevention). Systemy kontrolują i zapobiegają nieautoryzowanemu przepływowi informacji poza sieć.
 • Systemy kontroli dostępu. Pozwala uzyskać dostęp do strumienia informacji.

 • IDS/IPS. Te systemy przesyłają informacje o zmianie praw dostępu lub atakach sieciowych.
 • Zapory ogniowe. Takie rozwiązania przekazują informacje o istniejącym złośliwym oprogramowaniu i incydentach bezpieczeństwa.
 • Sprzęt sieciowy. Kontroluje dostęp użytkownika do różnych strumieni informacji i odczytuje ruch.
 • Filtr sieciowy. Ten dodatek kontroluje dostęp do złośliwych stron.

SIEM jest potrzebny, aby zwiększyć wykrywanie włamań

Według ekspertów takie systemy są zaprojektowane do wykrywania anomalii systemowych i wspierania systemów wykrywania złośliwego oprogramowania. Dzięki SEIM możesz zobaczyć wyraźniejszy obraz tego, co dzieje się w sieci. Taki system jest konieczny, gdy zwykłe znane środki nie radzą sobie ze swoim zadaniem, SIEM koreluje otrzymane informacje ze standardem i wykrywa niespójności. Z tego powodu firmy różnej wielkości postrzegają SIEM jako ważną, dodatkową barierę dla ochrony sieci przed atakami ukierunkowanymi.


Typowy scenariusz działania systemu SIEM:

 • Śledzenie uwierzytelniania i zagrożeń konta użytkowników
 • Śledzenie infekcji systemu: złośliwego oprogramowania na podstawie logów i dzienników programów antywirusowych i zapory ogniowej.
 • Sprawdzanie ruchu wychodzącego, w tym podejrzanego ruchu. Monitorowanie dzienników proxy, zapory ogniowej, NetFLow. Ponadto wykrywane są podejrzane połączenia zewnętrzne i potencjalna kradzież danych.
 • Śledzenie zmian w systemie, edycja rejestru, zmiana plików systemowych i przechwytywanie procesów. Sprawdź, czy działania są zgodne z dozwolonymi zasadami.
 • Śledzenie aplikacji internetowych i ataków na nie. Analiza dzienników WAF i serwera WWW. Analiza raportów dotyczących kompromisów aplikacji internetowych.

Czy system SIEM jest potrzebny?

Niektóre firmy mają niezłą zagwozdkę - czy taki system jest potrzebny, czy to podejście jest przestarzałe i nieskuteczne? Musimy zrozumieć, że system SIEM nie będzie bezpośrednio przeciwstawiał się hakerom, analizuje tylko dużą liczbę przychodzących informacji oraz dostarcza raport i argumenty dotyczące niepewności określonego obszaru, powiadamiając użytkownika. Dlatego do zintegrowanego podejścia należy dodać SIEM, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci. Upewnij się, że masz specjalistę w firmie, który może odpowiedzieć na komunikaty systemowe i jak najszybciej podjąć działania, aby zapobiec infekcji lub kradzieży poufnych informacji.

Między innymi, wprowadzając system SIEM, należy dokładnie zbadać infrastrukturę firmy w każdym przypadku, biorąc pod uwagę zainstalowany system bezpieczeństwa i architekturę sieci. Prawidłowo skonfigurowany system z prawidłowo skonfigurowanymi regułami pozwala administratorowi reagować tylko na naprawdę ważne zdarzenia i incydenty. Główną ideą takich systemów jest możliwość przeniesienia do nich wszystkich rutynowych procesów oraz zdolność do podejmowania decyzji na poziomie zagrożenia dla sieci.