Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Czym jest Microsoft CSP? Dla czego  się opłaca?

Czym jest Microsoft CSP? Dla czego się opłaca?

Microsoft CSP (Cloud Solution Provider) - metoda licencjonowania, która przewiduje płatność wszelkich usług online Microsoft w okresach miesięcznych.

  • Funkcjonalność usługi jest otwarta dla użytkownika na podstawie informacji o administratorze konta, firmie, regionie i nazwie domeny. Dostęp jest przyznawany w zależności od produktu w ciągu 1-2 dni roboczych;

  • W procesie rejestracji, login i hasło administratora są dostarczane w celu uruchomienia klienta z subskrypcją;

  • Po wygaśnięciu subskrypcja jest automatycznie wyłączana, jeśli klient nie zastrzeże odnowienia automatycznego;

Zaletą jest fakt, że można oficjalnie korzystać ze wszystkich aplikacji w chmurze firmy Microsoft bez konieczności zakupu rocznej subskrypcji.

Dlaczego CSP jest wygodny i opłacalny?

Stała cena roczna. Oczywistym jest, że użytkownik chce uzyskać maksymalne korzyści za minimum pieniędzy, dlatego przejrzystość sposóbu opłaty jest tak ważna. Wybierając niezbędne oprogramowanie, z tą samą funkcjonalnością, zwycięzcą jest oprogramowanie, które ma najbardziej zrozumiałe warunki użytkowania i maksymalną funkcjonalność, która spełnia potrzeby.

Redukcja kosztów. Znaczna część małych i średnich przedsiębiorstw stara się oszczędzać pieniądze i przewidywać przyszłe koszty. Wiele firm obniża koszty, zmniejszając powierzchnię biurową, obniżając budżety, a nawet zwalniając pracowników. Ale Microsoft rozwiązał problemy małych i średnich firm i uruchomił subskrypcję CSP. W ten sposób, dzięki CSP, możesz oderwać się od długoterminowych wydatków kapitałowych pożytkowanych na konieczne koszty operacyjne. Dzięki temu możliwe jest bardziej elastyczne zarządzanie budżetem, a nie czekanie na zamknięcie roku fiskalnego w celu zakupu nowych licencji i budżetowania innych drogich programów.

Nie ma potrzeby korzystania z dużych jednorazowych inwestycji. Wszystkie usługi mogą być wypłacane co miesiąc, wedle zapotrzebowania i konieczności. Zapewnia to bardziej elastyczne zarządzanie finansami i ich bardziej ekonomiczne wykorzystanie. W razie potrzeby możesz wyłączyć niektóre nieużywane usługi. W ten sposób dalej obniżasz koszty i oszczędzasz na niewykorzystanych zasobach. Wygodne jest także subskrybowanie usług testowych i weryfikacja zgodności z wymaganiami firmy.

Małe płatności pomagają korzystać z wcześniej niedostępnych produktów. Niedostępność niektórych produktów wynikała z niezwykle wysokich kosztów rocznej subskrypcji. Teraz, dzięki nowemu rodzajowi licencji, możesz korzystać z tych produktów przy niewielkich jednorazowych płatnościach.