Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

Aktualizacja Windows bez bezpiecznego usuwania pendrive’a

Aktualizacja Windows bez bezpiecznego usuwania pendrive’a

Microsoft ostatecznie zdecydował się zmienić zasady pracy z zewnętrznymi urządzeniami do przechowywania danych w najnowszym systemie operacyjnym Windows 10. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w każdej chwili usunąć USB z portów, bez konieczności wykonywania „rytuału ekstrakcji”, który opiera się na programowym wyjęciu dysku flash przed bezpośrednim wyjęciem urządzenia z portu. Oczywiście niektórzy słyszą o tym po raz pierwszy, ale problem jest aktualny. Często zdarza się, że po bezpiecznym usunięciu dysku flash ważne dane zostały uszkodzone lub całkowicie utracone.

Technicznie firma wprowadziła zmiany w standardowych ustawieniach systemu i wyłączyła ciągłe buforowanie pamięci. Jeśli wyjaśnić prostymi słowami, komputer uzyska dostęp do urządzenia tylko w momentach, w których nastąpi operacja: odczyt lub zapis informacji. Przez resztę czasu urządzenie będzie gotowe do pobierania. Zmiany te pojawią się w wersji aktualizacji 1809.

Ale jest i łyżka dziegciu w beczce miodu. Według ekspertów Microsoftu, dodana funkcja może nieznacząco zmniejszyć szybkości pracy z zewnętrznymi urządzeniami USB, ponieważ teraz system musi odczytywać dane z urządzenia za każdym razem, gdy jest do niego dostęp.

Mimo to użytkownicy mogą dokonywać takich zmian w swoim systemie, nawet bez instalowania aktualizacji, ale każde nowe podłączone urządzenie będzie wymagało konfiguracji. Po aktualizacji priorytetem będą ustawienia szybkiego pobierania, a nie wydajności. Aby przywrócić wartości domyślne po aktualizacji, użytkownik musi przejść do właściwości podłączonego urządzenia, w elemencie „Polityka”, znaleźć sekcję „Zarządzanie dyskami” i znaleźć i aktywować element z optymalną wydajnością.