Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

0

Pracujemy w godzinach 8:30 do 16:30
od poniedziałku do piątku

7 powody, dlaczego potrzebujesz JIRA Software i Confluence

7 powody, dlaczego potrzebujesz JIRA Software i Confluence

JIRA – Jest to potężne narzędzie do zarządzania wszystkimi Twoimi projektami na każdym etapie rozwoju i zadań, ale bardzo ważne jest również opracowanie planów pracy lub organizowanie spotkań. Confluence –jest to miejsce, w którym profesjonaliści mogą wymieniać ważne informacje, zorganizować dyskusje i planowanie.

Ponad 50% użytkowników JIRA Software również korzysta z Confluence przez cały cykl pracy. Zespół programistów używa JIRA do śledzenia procesu rozwoju, a reszta firmy jest już związana z Confluence: dokumentacją, wymaganiami zgodności, planami marketingowymi, raportami sprzedaży itp.

W celu zwiększenia wydajności konieczne jest, aby techniczne i nietechniczne pracownyki mogły przynajmniej pozostawać w kontakcie ze sobą, to znaczy, że połączenie z systemem JIRA Software a Confluence jest bardzo ważne. Projekt nie powinien być opracowywany i utrzymywany tylko przez jedny zespół.

1. Automatyzacja linków

Kiedy zdarzenie w systemie JIRA jest wymienione na stronie Confluence przy użyciu wyspecjalizowanego makra, JIRA automatycznie utworzy linka do tej strony. Klasyfikacja problemu, artykuły do bazy informacji, projekty pracy - będziesz mógł otworzyć dane strony bezpośrednio z JIRA.

2. Routowane linki

Utwórz linki łączące wydarzenia i powiązane strony, korzystając z okna dialogowego "Link" w JIRA. Jest to skuteczne, gdy na przykład raport o błędzie wymaga pozostawienia linku do odpowiedniego artykułu w bazie danych lub opowieści użytkownika i wymagań.

3. Raporty

Z Autokonvert tworzenie raportu o błędach, opóźnieniach i rozwoju jest tak proste, jak kopiowanie i wklejanie. Pod warunkiem, że systemy JIRA i Confluence zostały połączone z aplikacjami, można wstawić do edytora indywidualne żądania JIRA lub adresy URL żądań JIRA i monitorować ich natychmiastową konwersję na odpowiednie makro zdarzeń lub zadania.

4. Utwórz nowe zdarzenia i zadania od zera

Skopiuj i wklej, raz po raz - jeszcze nie nudzisz? Wygląda na to, że to od dawna nudziło nas wszystkich. Nieskończone zgiełku między dwiema platformami spędzają zbyt wiele cennego czasu. Uprość przełączanie kontekstowe między JSW i Confluence, tworząc nowe zadanie w Confluence. Po prostu wybierz żądany tekst na stronie Confluence, kliknij ikonę JSW, która pojawia się u góry, i wszystko dziala.

5. Wyświetlaj dane JIRA za pomocą diagramów

Łatwiej jest dla każdego użytkownika analizować informacje przedstawione w formie diagramu. Funkcja raportowania w JIRA jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia zespołom programistycznym tworzenie specjalnych raportów w programie Confluence w celu uzyskania szczegółowego opisu ich najnowszych projektów śledzonych przez JIRA. Raporty te pomagają również zapewnić przejrzystość w pracy z klientami: zainteresowane strony mogą w każdej chwili ocenić postępy w rozwoju za pomocą tych raportów. Projekt Blueprint raportu JIRA zawiera makro wykresu JIRA, który wyświetla projekty i zadania JIRA jako wykres kołowy na stronie Confluence.

6. Wsparcie monitorowania w Confluence

Confluence automatycznie udostępnia pojedynczy dynamiczny widok wszystkich sprintów, epik i zadań, które są połączone lub osadzone na bieżącej stronie. Kliknij odpowiednią sprint, epicę lub zadanie, a następnie przejdź bezpośrednio do JIRA, aby uzyskać więcej informacji.

7. Tworzenie zadań za pomocą instrukcji tekstowych

Administratorzy przestrzenni mogą wstawiać instrukcje do szablonów stron za pomocą edytora, w którym zdefiniowana jest główna treść i sposób inicjowania procesu. Instrukcje obsługują też inteligentną technologię odwzorowywania: znikną one, gdy użytkownik wpisze tekst i staje się niewidoczny podczas zapisywania strony. Użyj instrukcji we własnych szablonach. Po wybraniu szablonu z edytora można uruchomić makra @mention lub JIRA, aby rozpocząć proces tworzenia zadania bez przechodzenia do głównego okna JIRA.

Confluence dostarczy zespołowi jednego źródła aktualnych informacji wykorzystywanych do kompilacji dokumentacji oprogramowania. Uwzględniając zadania IRA w dokumentacji, wspierasz zainteresowanie Twoich klientów i pracowników. Pracując razem, Confluence i JIRA będą uprościć proces rozwoju, a także znacznie go przyspieszyć.